Kaldalón hyggst auka vægi tekjuberandi eigna í starfsemi félagsins en viðhalda á sama tíma sterkum þróunararmi. Í takt við þá stefnu keypti félagið fasteignafélög fyrir 5,3 milljarða króna og yfirtók skuldir fyrir 3,3 milljarða. Kaldalón hefur samið við Arion banka um ráðgjöf í tengslum við frekari kaup félagsins á tekjuberandi fasteignum.

Áhersla verður lögð á stærri eignir með trausta tekjumöguleika til langs tíma, auk eigna sem tækifæri eru til að þróa og nýta þannig sérþekkingu Kaldalóns á þróunar- og uppbyggingarverkefnum. Telur stjórn félagsins að nú sé lag að nýta sér markaðstæður til kaupa á tekjuberandi eignum. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.

Samningurinn felur meðal annars í sér aðstoð Arion banka við fjármögnun félagsins, bæði hvað varðar eiginfjár- og lánsfjármögnun. Jafnframt hafa bankinn og Kaldalón gert með sér viljayfirlýsingu, sem háð er nánari skilyrðum af hálfu bankans, um sölutryggingu bankans á allt að fimm milljörðum króna í nýju hlutafé í tengslum við fyrirhugaða skráningu félagsins á aðallista kauphallar sem fyrirhuguð er á árinu 2022. Nú er Kaldalón skráð á First North-hliðarmarkaðinn.

Kaldalón hefur náð samkomulagi um sölu fasteignaverkefnis dótturfélags síns, U 14-20, í Vogabyggð. Kaupandi er Reir. Söluandvirði í viðskiptunum að frádregnum skuldum er um 2.760 milljónir króa.

Samhliða sölunni á framangreindum eignum í Vogabyggð kaupir dótturfélag Kaldalóns félagið Lantan sem á fasteignirnar að Laugavegi 32-36 sem m.a. hýsa starfsemi Sand Hótels, og félagið VMT sem á fasteignir að Vegamótastíg 7 sem hýsir starfsemi Room with a View Hotel, ásamt gildandi leigusamningum.

Reir er í eigu Hilmars Þórs Kristinssonar og eiginkonu hans Rannveigar Eir Einarsdóttur.

Lantan er í jafnri eigu Reirs og Aztiq Fjárfestinga sem Róbert Wessman fer fyrir. VMT er í eigu Hilmars Þórs og Rannveigar Eir.

Langtímaleigusamningar eru í gildi um eignirnar og nema árstekjur samkvæmt þeim um 485 milljónum. Tímabundið samkomulag er í gildi við leigjendur hótelanna um skertar greiðslur vegna COVID-19 faraldursins. Áætlanir Kaldalóns gera ráð fyrir að hótelin verði í fullum rekstri frá árslokum 2022.

Heildarverð hinna keyptu félaga Lantan og VMT 5.320 milljónir. Yfirteknar skuldir nema 3.273 milljónum.

Áætlað er að bókfærður hagnaður Kaldalóns fyrir skatta af viðskiptunum verði í kringum 600 milljónir króna.

Í ljósi þeirra breytinga sem viðskiptin hafa á rekstur og efnahag Kaldalóns hefur stjórn félagsins ákveðið að afturkalla núgildandi afkomuspá félagsins sem birt var 19. mars síðastliðinn. Ný afkomuspá verður birt síðar.

Viðskiptin eru háð endanlegri kaupsamningsgerð, samþykki stjórna kaupanda og seljenda og samþykki lánveitenda. Stefnt er að því að kaupin komi til framkvæmda eigi síðar en 30. júní 2021.