Jarðvarmi, samlagshlutafélag í eigu fjórtán lífeyrissjóða, hefur nýtt forkaupsrétt sinn til kaupa á 53,9 prósenta hlut í HS Orku af kanadíska orkurisanum Innergex ásamt því að kaupa 12,7 prósenta hlut fagfjárfestasjóðsins ORK í félaginu. Í framhaldinu mun breska sjóðastýringarfyrirtækið Ancala Partners kaupa helmingshlut í HS Orku á móti Jarðvarma.

Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá Jarðvarmi en fyrir kaupin átti samlagshlutafélagið 33,4 prósenta hlut í HS Orku.

Samtals er um að ræða kaup á 66,6 prósenta hlut í HS Orku og er samanlagt kaupverð hlutanna um 47 milljarðar króna.

Samhliða þessu mun nýtt félag, Blávarmi, sem er í eigu sömu lífeyrissjóða og Jarðvarmi, eignast 30 prósenta hlut HS Orku í Bláa Lóninu. Kaupverð eignarhlutarins er um 15 milljarðar króna.

Áður en til þessara viðskipta kom hafði Innergex samið um sölu á hlut sínum í HS Orku til sjóðs í stýringu ástralska fjárfestingabankans Macquarie en þó með fyrirvara um forkaupsrétt Jarðvarma. Sem fyrr segir ákvað Jarðvarmi að virkja forkaupsrétt sinn og leysa hlutinn til sín á sama verði og samið hafði verið um í þeim viðskiptum.

Haft er eftir Davíð Rúdólfssyni, stjórnarformanni Jarðvarma og Blávarma, í tilkynningunni að með viðskiptunum skapist stöðugleiki um eignarhald á HS Orku til framtíðar.

„Sérfræðiþekking Ancala á sviði endurnýjanlegrar orku og sameiginleg sýn okkar á þau tækifæri sem eru til staðar fyrir HS Orku til lengri tíma gerir Ancala að ákjósanlegum meðeiganda,“ bætir Davíð við.

Fram undan séu spennandi tækifæri við frekari uppbyggingu HS Orku. Þá sé Bláa Lónið kjölfesta í íslenskri ferðaþjónustu sem hafi byggt upp sterkt alþjóðlegt vörumerki. Uppbygging síðustu ára skapi tækifæri til enn frekari vaxtar sem eigendur Blávarma hyggjast taka fullan þátt í.

Hlakkar til samstarfsins við Jarðvarma

Lee Mellor, meðeigandi Ancala Partners, sem sérhæfir sig í evrópskum innviðafjárfestingum, segist fagna samstarfinu við Jarðvarma.

„Í rekstri HS Orku deila Ancala og Jarðvarmi sameiginlegri hugmyndafræði þar sem áhersla er lögð á stuðning við stjórnendur, frekari fjárfestingar og samstarf til langs tíma. HS Orka er ákjósanlegur grunnur til að vinna að frekari verkefnum á hinum áhugaverða vettvangi endurnýjanlegrar orku á Íslandi. Við hlökkum til samstarfsins við Jarðvarma og við stjórnendur HS Orku,“ er haft eftir Mellor í tilkynningunni.

Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku.
Fréttablaðið/Anton Brink

Ásgeir Margeirsson forstjóri HS Orku, nefnir í tilkynningunni að það sé fagnaðarefni að söluferlinu sé lokið. Félagið verði í eigu tveggja öflugra og traustra hluthafa sem hafi skýr áform um stuðning við það og uppbyggingu þess til langframa.

„Jarðvarmi hefur verið hluthafi í félaginu frá árinu 2011 og stutt það afar vel. Við hlökkum til samstarfs við hluthafana við áframhaldandi uppbyggingu og rekstur félagsins. Viðskiptin eru enn fremur jákvæður vitnisburður um þróun félagsins og það góða starf sem hæft starfsfólk okkar vinnur,“ segir Ásgeir.

Ráðgjafar Jarðvarma í viðskiptunum voru Arctica Finance, SKR lögfræðiþjónusta og Advel lögmenn.

3,2 milljarða EBITDA í fyrra

EBITDA HS Orku - afkoma fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta - var jákvæð um 3,2 milljarða króna í fyrra borið saman við 2,2 milljarða króna árið 2017.

Rekstrartekjur félagsins, sem er þriðja stærsta orkufyrirtæki landsins með um 8 prósent af framleiddri raforku, voru 8,9 milljarðar króna á síðasta ári en til samanburðar voru rekstrartekjurnar 7,5 milljarðar króna árið 2017.

HS Orka á og rekur tvö jarðvarmaver, í Svartsengi og á Reykjanesi, að því er fram kemur í fréttatilkynningunni, og náði raforkuframleiðsla fyrirtækisins sögulegu hámarki í fyrra þegar heildarraforkuframleiðslan var 1.397 GWh sem var um 2,1 prósent yfir áætlun ársins og um 21,4 prósent yfir framleiðslu ársins 2017.