Starfandi fólki fjölgaði um 18.900 milli ára í nóvember og atvinnulausum fækkaði um 7.100 á sama tíma. Hlutfall starfandi var 76 prósent í nóvember og hækkaði um 5,8 prósentustig frá nóvember 2020. Allt eru þetta skýr merki um sterkari vinnumarkað.

Viðsnúningur varð á síðasta ári.

Atvinnuþátttaka á uppleið

Atvinnuþátttaka hefur aukist stöðugt á þessu ári og var 78,7 prósent nú í nóvember sem er 3,1 prósentustigum meira en í nóvember í fyrra. Sé miðað við 12 mánaða hlaupandi meðaltal var atvinnuþátttaka mest um mitt ár 2017, en þá fór hún upp í 82 prósent. Samsvarandi tala nú er 78,7 prósent og hefur atvinnuþátttaka aukist nokkuð stöðugt á þann mælikvarða.

Miklar árstíðabundnar sveiflur eru á atvinnuþátttöku.

Mismunandi mælingar á atvinnuleysi

Atvinnuleysi, samkvæmt mælingum Hagstofunnar, var 3,4 prósent í nóvember sem er 3,8 prósentustigum lægra en á sama tíma í fyrra. Almennt atvinnuleysi skráð hjá Vinnumálastofnun var hins vegar 4,9 prósent og hafði minnkað um 5,7 prósentustig milli ára.

Sumar niðurstöður vinnumarkaðskönnunar Hagstofunnar sveiflast mikið eftir mánuðum. Þannig var atvinnuleysi í nóvember 2,7 prósentustigum lægra en í október. Hagstofan birtir einnig árstíðaleiðréttar tölur og samkvæmt þeim var atvinnuleysi í nóvember 4,2 prósent í stað þeirra 3,4 prósenta sem mæld voru í mánuðinum.

Vinnuaflsnotkun eykst stöðugt eftir langvarandi samdrátt

Starfandi fólki í nóvember fjölgaði um 10,3 prósent miðað við sama tíma í fyrra. Vinnutími styttist um 1,3 prósent á sama tíma þannig að heildarvinnustundum fjölgaði um 8,9 prósent milli ára. Þetta er áttundi mánuðurinn í röð sem heildarvinnustundum fjölgar, en þeim var tekið að fækka nokkru áður en faraldurinn brast á og tók svo að fjölga aftur í apríl á þessu ári.

Vinnustundum fjölgaði í fyrra þrátt fyrir styttingu vinnuvikunnar.

Atvinnuleysi ungs fólks

Á fyrstu þremur ársfjórðungum síðasta árs var meðalatvinnuleysi 6,5 prósent, samkvæmt vinnumarkaðskönnun. Á sama tíma var atvinnuleysi ungs fólks (16-24 ára) 13,3 prósent. Atvinnuleysi ungs fólks er jafnan mun meira heldur en heildarinnar.

Sé staða þessara tveggja hópa skoðuð yfir tíma hvað atvinnuleysi varðar kemur ýmislegt í ljós. Í samanburðinum er notast við fjögurra ársfjórðunga hlaupandi meðaltal til þess að losna við áhrif árstíðasveiflu. Atvinnuleysi yngsta aldurshópsins fór hæst á árinu 2010, minnkaði svo fram til 2018 en jókst síðan fram á þetta ár.

Athyglisvert er að skoða hversu mikið hærra atvinnuleysi ungs fólks er á hinum ýmsu tímabilum. Meðalatvinnuleysi hefur verið 4,8 prósent frá árinu 2003 og atvinnuleysi ungra 13,3 prósent. Atvinnuleysi ungra hefur því að meðaltali verið 2,2 sinnum hærra en meðaltalið. Hlutfallið var mjög hátt í upphafi tímabilsins, lækkaði svo fram til ársloka 2016 en tók þá tímabundið stökk upp á við. Miðað við tölur Hagstofunnar hefur hlutfall atvinnuleysis ungra miðað við heildina aldrei verið lægra en á þessu ári þar sem það hefur verið 1,8 sinnum hærra en allra.

Hlutfall atvinnuleysis ungs fólks er með því lægsta sem verið hefur.

Sterkari vinnumarkaður

Tölur síðustu mánaða sýna ótvírætt að vinnumarkaðurinn er óðum að ná fyrri styrk. Þrátt fyrir endurtekin skakkaföll í baráttunni við faraldurinn er samt áfram ástæða til bjartsýni, að mati hagfræðinga Landsbankans.