Notkun ríkisfjármuna til að aðstoða fyrirtæki getur haft skaðleg áhrif á samkeppni, með því að ívilna einu fyrirtæki umfram önnur. Það á til dæmis við um flugafgreiðslu á Keflavíkurflugvelli, en ef ekki ríkir samkeppni á því sviði er hætta á að ný eða erlend flugfélög ákveði að keppa ekki á flugleiðum til og frá Íslandi.

Þetta kemur fram í umsögn eftirlitsstofnunarinnar um frumvarp til laga um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. Þar áréttar eftirlitið mikilvægi þess að hugað sé að samkeppnislegum áhrifum þeirra nauðsynlegu aðgerða sem stjórnvöld eru að ráðast í til þess að styðja við íslenskt atvinnulíf vegna efnahagserfiðleika af völdum COVID-19.

„Meðal annars þarf að gæta að því að notkun ríkisfjármuna til að aðstoða fyrirtæki getur, ef illa tekst til, verið til þess fallin að raska og hafa skaðleg áhrif á samkeppni, ef ráðstöfunin ívilnar einu fyrirtæki eða fleirum umfram önnur,“ segir í umsögninni.

Samkeppniseftirlitið vísar til umsagnar Airport Associates um sama frumvarp, þar sem færð eru rök fyrir því að forsendur sem lagðar eru til grundvallar við stuðning úr ríkissjóði, geri það að verkum að aðstoðin standi fyrirtækinu ekki til boða með sama hætti og helsta keppinautnum. Stofnunin tekur þó fram að umsögn Airport Associates hafi ekki verið tekin til frekari skoðunar.

„Hins vegar liggur fyrir að samkeppni í flugafgreiðsluþjónustu á Keflavíkurflugvelli, hefur verulega þýðingu fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu á Íslandi. Ríki ekki samkeppni á þessu sviði er t.d. hætta á því að ný eða erlend flugfélög ákveði að keppa ekki á flugleiðum til og frá Íslandi,“ segir í umsögn eftirlitsins.

Tveir aðilar sinna flugafgreiðslu á Keflavíkurflugvelli, Airport Associates og Icelandair. Í nýlegri ákvörðun Samkeppniseftirlitsins er meðal annars fjallað um flugafgreiðsluþjónustu á Keflavíkurflugvelli og kemur þar fram að hlutdeild Airport Associates sé um 30-35 prósent og hafi minnkað tölvuert í kjölfar gjaldþrots WOW air, en hlutdeild Icelandair sé um 65-70 prósent.