Rekstrartekjur námu tæpum 7,5 milljörðum og stóðu nánast í stað frá fyrra ári.

EBITDA, afkoma fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta, nam tæpum milljarði árið 2021 og EBITDA-hlutfallið var 13 prósent. Árið 2020 nam EBITDA 658 milljónum.

Stöðugildum fækkaði um 7 prósent milli ára en þau voru 557 í árslok 2021 samanborið við 601 árið áður. Þá lækkuðu vaxtaberandi skuldir úr rúmnlega 1,6 milljörðum í tæplega 1,2 milljarða milli ára. Endurskipulagning á lánauppbyggingu félagsins hefur einnig skilað árangri.

„Aðgerðir sem ráðist var í til að laga reksturinn að breyttum markaðsaðstæðum hafa leitt til þess að fyrirtækið er betur undir það búið að mæta áskorunum og lykilmælikvarðar sem notaðir eru við stýringar skila fyrirtækinu góðri rekstrarafkomu. Við fögnum þeim árangri sem náðist 2021 en EBITDA-hlutfall félagsins (13 prósent) hefur ekki verið jafnsterkt frá efnahagshruni. Síðustu ár hefur orðið bylting í samskiptaleiðum og viðskiptaháttum fólks, bæði hér á landi og erlendis. Íslandspóstur hefur lagt áherslu á að fylgja þessari þróun enda hefur eftirspurn eftir þjónustu Póstsins breyst. Bréfasendingum fækkar áfram og 2021 var örlítill samdráttur í pakkasendingum frá fyrra ári. Því er ákveðinn sigur að hafa náð að verja tekjur félagsins á árinu,“ segir Þórhildur Ólöf Helgadóttir, forstjóri Póstins.

„Breytingar á starfsemi Íslandspósts undanfarin ár hafa sýnt að starfsfólkið er ein mikilvægasta auðlind fyrirtækisins. Í ljós hefur komið að starfsmenn eru vel í stakk búnir til að vinna að jákvæðri fyrirtækjamenningu sem byggist á lausnamiðaðri þjónustuhugsun, frumkvæði, ábyrgð, hvatningu og gleði.

Pósturinn hefur fjölgað afhendingarstöðum sínum um allt land með það að markmiði að tengja saman fólk, samfélög og fyrirtæki – og mæta viðskiptavinum sínum þar sem þeir eru staddir. Í lok árs 2021 höfðu verið sett upp um 50 póstbox. Stefnt er að því að setja upp 60 póstbox til viðbótar 2022. Í Póstboxum Póstsins er bæði hægt að sækja og póstleggja sendingar og eru boxin víðast hvar aðgengileg viðskiptavinum allan sólarhringinn," segir Þórhildur.

Árið 2021 steig Pósturinn margvísleg skref í átt að sjálfbærni með það að leiðarljósi að sjálfbærni verði samofin menningu fyrirtækisins. Helstu þættir í því voru að stofna sjálfbærniteymi, innleiða Græn skref og halda grænt bókhald í fyrsta sinn. Liður í því var að setja umhverfis- og loftslagsstefnu ásamt markmiðum og aðgerðaáætlun, velja heimsmarkmið sem Pósturinn vill vinna að og loks að gefa út fyrstu sjálfbærniskýrsluna, sem nú lítur dagsins ljós, segir í tilkynningu frá Póstinum.