Íslandsbanki hagnaðist um 3,6 milljarða á fyrsta ársfjórðungi samanborið við tap upp á 1,4 milljarða á sama tíma fyrir ári. Arðsemi eigin fjár var 7,7 prósent á ársgrundvelli.

„Það er ánægjulegt að sjá að afkoma fyrsta ársfjórðungs kemur vel út og er í takti við þá þróun sem var á seinni hluta síðasta árs,“ segir Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, í tilkynningu.

Hreinar vaxtatekjur námu 8,2 milljörðum króna á fjórðungnum samanborið við 8,6 milljarða króna á sama tíma í fyrra. Þrátt fyrir lægra vaxtaumhverfi var vaxtamunur 2,4 prósent á ársfjórðungnum samanborið við 2,8 prósent fyrir ári.

Hækkun í hreinum þóknanatekjum var 14,9 prósent á milli ára og nam 2,9 milljarða króna. Vöxturinn er tilkomin vegna aukningar í bæði þóknanatekjum og -gjöldum.

Hreinar fjármunatekjur námu 293 milljónum króna á fyrsta ársfjórðungi samanborið við 1,7 milljarða tap fyrir ári sem skýrist einkum af hreinum virðisbreytingum og markaðsaðstæðum.

Kostnaðarhlutfallið lækkaði

Kostnaðarhlutfallið lækkaði á milli ára og var 52,0 prósent á fyrsta fjórðungi samanborið við 62,9 prósent á sama tíma í fyrra. Aukning í notkun á stafrænum lausnum spilar þar lykilhlutverk.

Neikvæð virðisbreyting útlána var mun lægri á fyrsta ársfjórðungi ársins en á sama tíma i fyrra, samtals 518 milljónir samanborið við 3,5 milljarða fyrir ári. Þróunin skýrist af batnandi efnahagsaðstæðum. Hrein virðisbreyting útlána til viðskiptavina var 0,05 prósent á fyrsta ársfjórðungi (0,20 prósent á ársgrundvelli) en var 0,91 prósent fyrir árið 2020.

Útlán til viðskiptavina jukust um 2,3 prósent á fjórðungnum en þar vegur þyngst aukning húsnæðislána.

Hlutfall lána með laskað lánshæfi lækkaði um 0,5 prósent frá árslokum og var 2,4 prósent (miðað við vergt bókfært virði) í lok mars.

Innlán frá viðskiptavinum jukust um 19 milljarða króna eða 2,8 prósent frá áramótum.

Eigið fé bankans nam 185 milljörðum króna í lok mars og heildar eiginfjárhlutfall bankans var sterkt og nam 21,9 prósentum, það er yfir markmiði bankans sem er 17,5-19 prósent. Vogunarhlutfallið var 12,6 prósent í lok mars samanborið við 13,6 prósent í árslok.