Íslandsbanki hagnaðist um 3,4 milljarða króna eftir skatta á þriðja ársfjórðungi samanborið við 2,1 milljarð á sama tímabili í fyrra. Arðsemi eiginfjár hækkaði töluvert en hún var 7,4 prósent samanborið við 4,7 prósent í fyrra.

Hreinar vaxtatekjur jukust um 1,4 prósent á milli ára. Vaxtamunur var 2,5 prósent samanborið við 2,6 prósent á öðrum ársfjórðungi. Hreinar þóknanatekjur jukust um 12,3 prósent á milli ára sem skýrist af hærri tekjum frá eignastýringu, fjárfestingabankastarfsemi og verðbréfamiðlun en einnig vegna sölu Borgunar hf. þar sem eyðingarfærslur fyrsta árshelmings voru bakfærðar í kjölfar sölu dótturfélagsins. Hrein fjármagnsgjöld voru 255 milljónir króna samanborið við 602 milljónir á þriðja fjórðungi síðasta árs.

Stjórnunarkostnaður lækkaði um 8,9 prósent sem skýrist af áframhaldandi kostnaðarhagræðingu og aðgerðum fyrri tímabila. Kostnaðarhlutfall bankans var 46,7 prósent samanborið við 56,3 prósent á sama fjórðungi í fyrra. Er því markmið bankans um að kostnaðarhlutfall skuli vera lægra en 55 prósent uppfyllt.

Neikvæð virðisbreyting útlána á fjórðungnum nam 1,1 milljarði króna og tengist að mestu leyti áhrifum COVID. Útlán til viðskiptavina jukust um 37,0 milljarða króna á fjórðungnum en þar vegur þyngst aukning húsnæðislána. Innlán viðskiptavina jukust um 17,4 milljarða króna á fjórðungnum, aðallega vegna aukningar í innánum frá einstaklingum og lífeyrissjóðum.

„Mikil eftirspurn hefur verið eftir húsnæðislánum þar sem lægri vextir húsnæðislána spila stórt hlutverk. Stafrænar lausnir hafa hjálpað okkur að veita skjótari þjónustu en ella í einum mesta fjölda umsókna frá upphafi,“ er haft eftir Birnu Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka, í tilkynningu um uppgjörið.

Þá nefnir hún að Íslandsbanki hafi verið umsjónaraðili með vel heppnuðu hlutafjárútboði Icelandair á fjórðungnum sem „kemur til með að tryggja góða undirstöðu fyrir ferðaþjónustuna þegar ferðatakmörkunum léttir“. Í aðdraganda útboðsins kom sjálfvirk stofnun viðskipta með fjármálagerninga sér vel en þúsundir viðskiptavina nýttu lausnina við þátttöku í útboðinu.“

Íslandsbanki kynnti í lok október sjálfbæran lánaramma, fyrst íslenskra fjármálafyrirtækja. Ramminn mun auðvelda skuldabréfaútgáfur á sjálfbærum bréfum.

„Við erum einnig mjög stolt af þekkingarverðlaunum Félags viðskipta- og hagfræðinga sem Íslandsbanki hlaut fyrir að skara fram úr á sviði sjálfbærrar þróunar. Verðlaunin eru viðurkenning á sjálfbærnistefnu bankans og því mikilvæga hlutverki sem fyrirtækið gegnir í því að vera hreyfiafl til góðra verka í íslensku samfélagi,“ segir Birna.