Icelandair Group hefur nú undirritað samninga við alla kröfuhafa og náð endanlegu samkomulagi við bandaríska flugvélaframleiðandann Boeing vegna kyrrsetningar MAX flugvéla. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu nú í kvöld.

Í tilkynningunni segir að efnisatriði samkomulagsins við Boeing sé trúnaðarmál. Þó er gefið upp að það feli í megindráttum í sér að félagið fellur frá kaupum á fjórum vélum og áætlun um afhendingu sex MAX véla sem eru útistandandi hefur verið breytt.

Fá bætur vegna kyrrsetningar

„Gert er ráð fyrir að þær verði nú afhentar á tímabilinu frá öðrum ársfjórðungi 2021 fram til fyrsta ársfjórðungs 2022. Þá felur samkomulagið í sér frekari bætur fyrir stóran hluta þess tjóns sem félagið hefur orðið fyrir vegna kyrrsetningar MAX vélanna og verða þær greiddar út að mestu fyrir lok annars ársfjórðungs 2021. Samkomulagið styrkir lausafjárstöðu Icelandair Group og stuðlar að auknum sveigjanleika þegar kemur að skipulagi flotamála á næstu árum,“ segir í tilkynningunni.

Þá hefur félagið náð samkomulagi við kröfuhafa um skilmálabreytingar og taka samningar mið af því að laga afborganir að væntu sjóðsstreymi frá rekstri. Eru þeir háðir því að félagið nái markmiðum sínum um öflun nýs hlutafjár og geri samning um lánalínu með ríkisábyrgð.

Viðræður við stjórnvöld langt komnar

Í tilkynningunni segir að viðræður við íslensk stjórnvöld um útfærslu á slíkri lánalínu, í samvinnu við Íslandsbanka og Landsbankann séu komnar langt á veg. Eins og fram hefur komið verður lánafyrirgreiðsla stjórnvalda meðal annars háð því að félagið nái markmiðum sínum um öflun nýs hlutafjár.

„Nú þegar samningar við alla lykil hagaðila liggja fyrir, gerir félagið ráð fyrir að birta fjárfestakynningu með ítarlegum upplýsingum fyrir fjárfesta og þátttakendur í fyrirhuguðu hlutafjárútboði og tímalínu á næstu dögum,“ segir í tilkynningunni.

Starfsmenn unnið þrekvirki

Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair Group, segir að samkomulagið við Boeing og samningar við lánardrottna sé mikill áfangasigur fyrir félagið, til viðbótar við langtímasamninga við flugstéttir. Allt muni þetta auka sveigjanleika og samkeppnishæfni Icelandair til lengri tíma.

„Allt eru þetta mikilvægir þættir í fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins sem nú er á lokastigi. Mikil vinna hefur átt sér stað á liðnum mánuðum við að endurskipuleggja rekstur Icelandair Group og búa félagið undir sókn á nýjan leik. Þar hafa starfsmenn félagsins unnið mikið þrekvirki. Þessi vinna mun án efa styrkja það fjárfestingartækifæri sem við munum bjóða í komandi hlutafjárútboði sem og rekstrargrundvöll félagsins til framtíðar,“ segir Bogi í tilkynningunni.