Eftir kaupin getur Hreinsitækni boðið heildstæðar lausnir fyrir orkusækinn iðnað á Íslandi. Meðal viðskiptavina Snóks þjónustu eru Elkem á Grundartanga og Rio Tinto Alcan í Straumsvík. Starfsemi Króks fellur vel að starfsemi Hreinsitækni sem hefur í hópi viðskiptavina sinna álver Alcoa á Reyðarfirði og kísilver PCC á Bakka. Þjónusta við orkusækinn iðnað kallar á sérhæft og öflugt starfsfólk og miklar fjárfestingar í sérhæfðum búnaði. Með þessum kaupum skipar Hreinsitækni sér sess meðal öflugustu aðila á þessu sviði með sérhæft starfslið og öflugan tækjakost til að sinna fjölbreyttum verkefnum.

Snókur þjónusta ehf hefur sérhæft sig í þjónustu á sviði innri flutninga, vélaþjónustu, umskipunar og annara verkefna fyrir fyrirtæki í orkusæknum iðnaði. Félagið hefur starfsstöðvar á Grundartanga og í Straumsvík. Hreinsitækni ehf hefur frá stofnun, 1976, sérhæft sig í þrifum og þjónustu við fráveitukerfi og meðhöndlun skólps. Í dag er félagið leiðandi í þrifum á samgöngumannvirkjum, þjónustu við holræsa- og skólphreinsikerfi, auk rekstrar skólphreinsistöðva. Þá annast félagið söfnun og förgun á úrgangsolíu, fóðrun og viðhald fráveitukerfa og meindýravarnir.

Stærsti eigandi Hreinsitækni er TFII slhf., framtakssjóður um fjárfestingar í óskráðum félögum. TFII var stofnaður 2017 og er stýrt af Íslenskum verðbréfum hf. Sjóðurinn hefur lagt áherslu á fjárfestingar í fyrirtækjum í innviðarekstri og þjónustu við þá, auk útflutningsfyrirtækja með mikil vaxtartækifæri. Auk 86 prósenta hlut í Hreinsitækni á TFII helmingshlut í Hringrás ehf og var einn stofnaðila lyfjafyrirtækisins Coripharma og er einn af stærstu hluthöfum þess félags í dag. Auk þess er TFII hluthafi í lyfja- og líftæknifélaginu Genís hf.

„Við þessi kaup fjölgar í Hreinsitækni-fjölskyldunni og möguleikar okkar til að sinna stórum og kröfuhörðum markaði fyrirtækja í orkufrekum iðnaði aukast. Starfsmönnum fjölgar úr 70 í 120 og sérþekking á ferlum greinarinnar vex. Í sameiningu verða félögin enn betur í stakk búin til að sinna sérhæfðum verkefnum innan orkusækins iðnaðar, ásamt því að vera í fararbroddi varðandi umhverfismál í greininni,“ segir Björgvin Jón Bjarnason, framkvæmdastjóri Hreinsitækni.

„Við höfum á síðustu árum byggt upp öflugt og gott fyrirtæki sem hefur þjónustað orkusækinn iðnað og lagt ríka áherslu á gæða- öryggis og umhverfismál ásamt góðri og hagkvæmri þjónustu fyrir viðskiptavinina. Það hefur verið gefandi að vinna náið með fjölskyldunni og öllu því góða starfsfólki sem er lykillinn að því að vel hefur tekist til. Ég vil þakka starfsfólkinu fyrir samstarfið og vel unnin störf og viðskiptavinunum fyrir það traust sem okkur hefur verið sýnt og óska nýjum eigendum alls góðs,“ segir Kristmundur Einarsson, framkvæmdastjóri Snóks þjónustu.