Hrein staða Íslands við útlönd var jákvæð um 714 milljarða króna eða tæplega 25 prósent af vergri landsframleiðslu í lok þriðja ársfjórðungs. Staðan batnaði um 91 milljarð króna, eða um rúmlega 3 prósent á fjórðungnum.

Þetta kemur fram í nýbirtum upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands sem sýna bráðabirgðayfirlit um greiðslujöfnuð við útlönd á þriðja ársfjórðungi 2019 og erlenda stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.870 milljörðum króna í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.156 milljörðum.

Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 115 milljarða á fjórðungnum og munar þar mest um kaup innlendra aðila á erlendum verðbréfum sem námu um 80 milljarða.

Erlendar eignir jukust í heildina um 74 milljarða vegna fjármagnsviðskipta en skuldir lækkuðu um 40 milljarða. Gengis- og verðbreytingar höfðu neikvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 6 milljarða króna. Það skýrist aðallega af 4 prósenta hækkun á gengi krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog. Breytingar á erlendum verðbréfamörkuðum voru litlar á ársfjórðungnum eða rétt um 0,1 prósents lækkun.

Á þriðja ársfjórðungi 2019 var 63 milljarða króna afgangur á viðskiptajöfnuði við útlönd samanborið við 73,8 milljarða króna afgang á sama ársfjórðungi árið áður. Halli á vöruskiptajöfnuði var 45,9 milljarðar en afgangur á þjónustujöfnuði var 101,3 milljarðar. Frumþáttatekjur skiluðu 13,4 milljarða króna afgangi en rekstrarframlög 5,9 milljarða króna halla.