Hlutafjárútboð íslenska tölvuleikafyrirtækisins Solid Clouds hófst í morgun. Útboðið, sem Arion banki annast, hefst örfáum dögum eftir að tilkynnt var um næsta tölvuleik úr smiðju fyrirtækisins, sem verður mun stærri í sniðum en síðasti leikur, Starborne: Sovereign Space, sem gefinn var út á síðasta ári.

Boðnir verða til sölu að lágmarki 40.000.000 hlutir í formi nýrra hlutabréfa í Solid Clouds en heimilt er að stækka grunnstærð útboðsins í allt að 58.000.000 hluti. Verð á hlut í útboðinu er 12,5 krónur fyrir hvern hlut. Það er því horft til þess að afla um 500 milljóna til 725 milljóna króna með útboðinu.

Í útboðinu bjóðast tvær áskriftarleiðir. Tilboð undir 15 milljónum króna falla undir áskriftarbók A, en hærri tilboð í áskriftarbók B. Lágmarkstilboð verður 100 þúsund krónur.

Áætlað er að niðurstöður útboðsins verði tilkynntar þann 1. júlí 2021. Afhendingardagur nýrra hluta og fyrsti viðskiptadagur á First North Iceland er áætlaður 12. júlí 2021.

Möguleiki á skattaafslætti fyrir einstaklinga

Einstaklingar sem eru með skattalegt heimilisfesti á Íslandi og taka þátt í áskriftarbók A og fjárfesta fyrir að lágmarki 300.000 krónur uppfylla skilyrði um frádrátt frá tekjuskatts- og/eða fjármagnstekjuskattsstofni sínum fyrir allt að 75 prósent af fjárfestingu sinni, að því gefnu að þeir eigi hlutabréfin í að lágmarki þrjú ár.

Fjárfesting einstaklings í félagi þarf að nema að lágmarki 300 þúsund krónum. Hámarks frádráttarheimild vegna fjárfestingar er 15 milljónir króna og hámarksfrádráttur er 11,25 milljónir króna.

Einstaklingur þarf að eiga þau hlutabréf sem voru grundvöllur frádráttar í þrjú ár. Ef bréfin eru seld innan þriggja ára frá því fjárfestingin átti sér stað, verður upphaflegi frádrátturinn bakfærður með 15 prósent álagi á söluári bréfanna.

Ef frádrátturinn er hærri en tekjuskattsstofn skattaðila að viðbættum fjármagnstekjum á almanaksári færist það sem umfram er milli ára þar til hann er fullnýttur, en þó ekki lengur en næstu þrjú ár. Það sem ónýtt er af frádráttarheimildinni að þremur árum liðnum fellur niður.