Hampiðjan hefur skrifað undir samkomulag um kaup á áttatíu prósenta hlut í skosku félögunum Jackson Trawl Limited og Jackson Offshore Supply Limited í Peterhead í Skotlandi. Kaupverðið nemur rúmum 9,7 milljónum dala, jafnvirði rúmra 1,3 milljarða króna. Þetta kemur fram í tilkynningu sem Hampiðjan sendi Kauphöllinni í hádeginu en skrifað var undir samkomulagið í morgun.

Jackson Trawl er leiðandi í sölu veiðarfæra á Bretlandseyjum og Jackson Offshore selur einkum kaðla, lyftistroffur og járnavöru til olíuiðnaðarins í Skotlandi., eftir því sem fram kemur í tilkynningunni.

„Seljendur eru bræðurnir Mark og Stephen Buchan og fjölskyldur þeirra en bræðurnir hafa stjórnað fyrirtækjunum undanfarna áratugi af mikilli vandvirkni og röggsemi eftir að faðir þeirra Arthur Buchan dró sig í hlé vegna aldurs. Faðir hans, John Buchan, stofnaði fyrirtækið 1962 og fyrirtækið verður því 58 ára á þessu ári. Þeir bræður munu stýra fyrirtækjunum eftir sem áður, “ segir í tilkynningu Hampiðjunnar.

Töluverð samlegðaráhrif eru af kaupunum fyrir Hampiðjuna sem koma munu fram á þessu ári og þeim næstu. Í tilkynningunni er tekið fram að viðskiptavinir beggja félaganna í Skotlandi muni njóta góðs af kaupum Hampiðjunnar því með þeim fái félögin aðgang að tækniþekkingu og vörum Hampiðjunnar í veiðarfærum og sérútbúnum vörum fyrir olíuiðnaðinn.

Öllum skilyrðum kaupsamnings vegna hlutanna hefur verið aflétt og er miðað við að félögin komi inn í samstæðuuppgjör Hampiðjunnar frá 1. janúar 2020.

Töluverð samlegðaráhrif eru af kaupunum fyrir Hampiðjuna sem munu koma fram strax á þessu ári, að sögn félagsins.

Kaupverð hlutanna nemur rúmum 9,7 milljónum evra, eins og áður saðgi, og er fjármagnað með láni frá Arion banka upp á 6,4 milljónir evra ásamt handbæru fé Hampiðjunnar.

Engin langtímalán eru í félögunum um áramótin en skammtímaskuldir í félögunum nema 1,2 milljónum evra.

Heildareignir umræddra félaga nema samtals um átta milljónum evra og þar af er handbært fé að fjárhæð rúmar 4,3 milljónir evra.

Er áætluð velta félagsins í ár um 7,2 milljónir evra og þá er auk þess gert ráð fyrir að afkoma fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta verði jákvæð um 1,6 milljónir evra.

„Með þessum kaupum styrkir Hampiðjan stöðu sína enn frekar við Norður-Atlantshaf sem er mikilvægasti markaður samstæðunnar. Innan landhelgi Stóra-Bretlands eru auðug fiskimið þar sem verðmætustu tegundirnar eru makríll, kolmunni og sandsíli en skip frá Evrópubandalaginu hafa veitt meirihluta aflans undanfarin ár. 

Það gæti breyst með samningum í kjölfar Brexit en Hampiðjan hefur hins vegar með þessum kaupum tryggt stöðu sína óháð því á hvorn veginn sem þeir samningar fara í framtíðinni,“ segir jafnframt í tilkynningunni.