Í tilkynningu frá félaginu kemur fram að tekjuvöxtur á árinu 2021 fyrir einskiptisliði var 7 prósent miðað við árið á undan. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 3,2 milljörðum fyrir einskiptisliði samanborið við 2,8 milljarða árið 2020. Hagnaður ársins 2021 eftir skatta nam tæpum 1,5 milljörðum. Nova hefur fjárfest umtalsvert í innviðum sínum á síðustu árum eða fyrir um 12,0 - 13,5 prósent af tekjum sem meðal annars hefur leitt til þess að félagið er komið lengst í innleiðingu 5G á Íslandi.

Nýleg hlutafjáraukning

Hlutafé Nova var aukið um 3,5 milljarða í apríl 2022 til að styðja enn frekar við fjárfestingar á 5G fjarskiptakerfi félagsins og styrkja efnahagsreikning. Þetta þýðir að efnahagsreikningur eins og hann birtist í ársreikningi 2021 hefur styrkst um 3,5 milljarða, bæði í formi niðurgreiðslu á vaxtaberandi skuldum og aukningu á handbæru fé. Eiginfjárhlutfall Nova verður tæp 34 prósent eftir hlutafjáraukninguna og skuldsetningarhlutföll lækka

Margrét Tryggvadóttir, forstjóri Nova:

„Nova hefur verið í forystu í innleiðingu á nýjustu tækni í fjarskiptum. Einstakur hópur starfsfólks sem leggur sig fram við að veita góða þjónustu, ánægja viðskiptavina og forysta í tæknibreytingum hefur skilað Nova þessum rekstrarárangri. Góð afkoma ásamt hlutafjáraukningu mun gera okkur kleift að leggja áfram áherslu á fjárfestingar í virkum innviðum, meðal annars uppbyggingu 5G fyrir viðskiptavini okkar“.

Um Nova

Nova var stofnað árið 2006 og er nú orðið eitt af stærstu og öflugustu fjarskiptafyrirtækjum landsins. Nova hefur frá upphafi lagt áherslu á framsækna fyrirtækjamenningu með framúrskarandi starfsfólki og að vera ávallt leiðandi við innleiðingu nýrrar tækni.

Nova er komið lengst í uppbyggingu 5G á Íslandi. Fyrirtækið á og rekur sína eigin virku innviði vítt og breitt um landið. Hjá Nova starfa um 150 starfsmenn á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og Selfossi. Í janúar var tilkynnt um að Nova hafi fengið hæstu einkunn í Íslensku ánægjuvoginni þrettánda árið í röð.

Nova hefur ákveðið að hefja undirbúning á skráningu hlutabréfa félagsins á Aðalmarkað Nasdaq Iceland. Stefnt að skráningu á fyrri helmingi þessa árs. Ítarlegri fjárhagsupplýsingar verða birtar í aðdraganda útboðsins.

Stjórn Nova skipa: Hugh Short, stjórnarformaður, Hrund Rudolfsdóttir, Jón Óttar Birgisson, Tina Pidgeon og Kevin Payne.