Hagnaður Íslandsbanka á fjórða ársfjórðungi nam 7,1 milljarði króna, samkvæmt drögum að uppgjöri. Miðað við það var arðsemin eiginfjár 14,2 prósent á ársgrundvelli. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.

Greinendur höfðu spáð að hagnaðurinn myndi nema fimm milljörðum króna og arðsemin næmi 9,9 prósentum.

Er niðurstaðan því töluvert umfram arðsemismarkmið bankans og spár greiningaraðila. Til samanburðar nam hagnaður bankans eftir skatta 3,5 milljörðum króna á fjórða ársfjórðungi 2020 og arðsemi eiginfjár var 7,6 prósent.

Samkvæmt drögunum, námu rekstrartekjur fjórðungsins 13,1 milljarði króna sem er 8,8 prósent aukning frá fjórða ársfjórðungi 2020. Þar af námu hreinar vaxtatekjur 8,6 milljörðum króna, hreinar þóknanatekjur 3,7 milljörðum króna og hreinar fjármunatekjur 0,7 milljarðar króna. Rekstrarkostnaður fjórðungsins nam 6,3 milljörðum króna samanborið við 6,6 milljarða króna á sama tíma árið áður.

Frávik frá áliti greinenda skýrast af stærstum hluta af 1,1 milljarða tekjufærslu vegna aflagðrar starfsemi og vegna jákvæðrar virðisrýrnunar sem nam um 0,6 milljörðum króna á fjórðungnum og er að mestu tilkomin vegna mats bankans um heldur betri horfur í íslenskri ferðaþjónustu.

Til samanburðar færði bankinn um 1,8 milljarða króna til gjalda í virðisrýrnun á fjórða ársfjórðungi 2020 sem tengdist að mestu leyti þeirri óvissu sem uppi var vegna COVID-19 faraldursins á þeim tíma.

Áréttað er að uppgjörið og kynningarefni fyrir fjórða ársfjórðung 2021 er enn í vinnslu og því geta áðurnefndar tölur tekið breytingum fram að birtingardegi þann 10. febrúar næstkomandi.