Hagar munu greiða fyrir eignarhlut sinn í Klasa með þróunareignum sem ekki eru hluti af kjarnastarfsemi félagsins. Framlag Haga í viðskiptunum er metið á rúmlega 3,9 ma. kr. Með framlagi Haga, Regins og KLS eignarhaldsfélags verður heildar umfang þróunareigna Klasa nálægt 280 þúsund fermetrum, auk á annars tug fasteigna í útleigu sem hugsaðar eru til sölu eða frekari þróunar. Verðmæti eigna Klasa eftir viðskiptin verður um 14,8 ma.kr. og eiginfjárhlutfall félagsins í upphafi 79%.

Þróunareignirnar sem Hagar leggja til Klasa eru Stekkjarbakki 4-6, Álfabakki 7, Klettagarðar 27, Álfheimar 49, Egilsgata 5, Tjarnarvellir 5 og Nýbýlavegur 1. Meðal eigna sem Klasi og Reginn leggja félaginu til má nefna Borgarhöfða, þar sem skipulögð hefur verið uppbygging ríflega 1.100 íbúða og atvinnuhúsnæðis á Ártúnshöfða, Smárabyggð, ríflega 13.000 fermetra uppbyggingarreitur atvinnu- og íbúðarhúsnæðis Regins sunnan Smáralindar, auk þróunarlóða að Tjarnarvöllum í Hafnarfirði, Garðahrauni í Garðabæ og Lágmúla í Reykjavík.

Jákvæð áhrif sölu eigna Haga, að frádregnum áætluðum sölukostnaði, á EBITDA afkomu eru um 940 milljónir kr. og áhrif á hagnað félagsins eftir skatta er um 750 milljónir kr. Óvissa er um hvort fjárhagsleg áhrif komi fram á yfirstandandi rekstrarári 2021/22 en endanleg tímasetning viðskiptanna er háð fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins.

Klasi ehf. er þekkingarfyrirtæki á sviði fasteignaþróunar og hefur frá árinu 2004 sérhæft sig í þróun, stýringu og rekstri fasteignaverkefna. Með aðkomu Haga og Regins mun grundvöllur starfsemi Klasa styrkjast enn frekar. Þróunarfélagið mun búa að eignasafni sem í felast veruleg tækifæri, umtalsverðum fjárhagslegum styrk auk þekkingar og reynslu til að taka þátt í stærri langtíma verkefnum á öllum stigum fasteignaþróunar.

Finnur Oddsson, forstjóri Haga, segir markmið fyrirtækisins með fjárfestingunni í Klasa vera að koma þróunareignum Haga í skilgreindan farveg þar sem úrvinnsla þeirra fái óskipta athygli fagfólks með mikla reynslu á sviði fasteignaþróunar. „Þannig tryggjum við hluthöfum Haga hámörkun á virði þróunareigna félagsins á meðan við getum einbeitt okkur betur að eigin kjarnastarfsemi, á dagvöru- og eldsneytismarkaði. Allir aðilar samstarfsins, Klasi, Reginn og Hagar, leggja verkefninu til verðmætt veganesti í formi eigna, fjármagns, reynslu og þekkingar og við hlökkum til samstarfsins, sem við gerum ráð fyrir að skili eigendum góðum arði og íslensku samfélagi áhugaverðu umhverfi til uppbyggingar fjölbreyttrar atvinnustarfsemi og íbúðabyggðar.“

Ingvi Jónasson, framkvæmdastjóri Klasa fagnar því að fá Haga og Reginn í eigendahópinn enda séu þau farsæl og sterk fyrirtæki hvort í sinni grein. Aðkoma nýrra hluthafa sé einnig mikil traustsyfirlýsing til félagsins og staðfesting á þeim árangri sem það hafi náð á sviði fasteignaþróunar. „Ýmsar tækniframfarir, aukin vitund, kröfur og tækifæri á sviði sjálfbærnimála á byggingarstigi, við notkun og rekstur fasteigna, sem og þróun í verslunar- og atvinnuháttum mynda nýjar áskoranir og tækifæri í fasteignaþróun.“

Viðskiptin eru gerð með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins en áreiðanleikakönnunum er nú lokið.

Ráðgjafi Haga hf. í viðskiptunum er Arctica Finance hf.