Reglugerð um leyfilegan heildarafla í íslenskri fiskveiðilögsögu fyrir næsta fiskveiðiár en hún fylgir alfarið ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra gaf reglugerðina út en tilkynning um þetta birtist á vef Stjórnarráðsins.

Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar er gerð á grundvelli langtímamarkmiða um sjálfbæra nýtingu og er varúðarnálgun Alþjóðarannsóknaráðsins höfð að leiðarljósi. Í ráðgjöfinni kemur fram að staða þorskstofnsins sé sterk og því aukast aflaheimildir í þorski um 3%, úr 264.437 tonnum í 272.411 tonn.

Á meðan dregst aflamark ýsu hins vegar vel saman, um heil 28% og fer þannig úr 56.700 tonnum í 40.723 tonn. Skýringin á þessu er annars vegar að spá um vöxt 2014 árgangsins gekk ekki eftir og hins vegar vegna breyttrar aflareglu þar sem veiðihlutfall er lækkað úr 0.40 í 0.35. Aflamark ufsa verður aukið um 2% en veiðiheimildir fyrir gullkarfa, grálúðu og síld lækka.

„Það að byggja ákvörðun um leyfilegan heildarafla á grundvelli vísindalegrar ráðgjafar er ein af megin stoðum íslenskrar fiskveiðistjórnunar og tryggir sjálfbærni auðlinda hafsins til framtíðar,“ segir Kristján Þór í yfirlýsingu á vef Stjórnarráðsins.

Árangur þeirrar stefnu er ótvíræður líkt og birtist meðal annars í því að hrygningarstofn þorsks hefur stækkað á undanförnum árum og hefur ekki verið stærri í tæp 60 ár. Hins vegar blasir við okkur í ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar að það er nýliðunarbrestur í nokkrum tegundum en það er atriði sem þarf að bregðast við með frekari rannsóknum.“