Reginn hefur, fyrst íslenskra fasteignafélaga, birt sérstaka umgjörð um græna fjármögnun sem gerir félaginu meðal annars kleift að gefa út græn skuldabréf. Markmið með útgáfu umgjarðarinnar er að fjármagna umhverfisvænar fjárfestingar, umhverfisvottaðar fasteignir og önnur verkefni í samræmi við sjálfbærnistefnu félagsins.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu.

„Útgáfa þessarar grænu umgjarðar er í fullu samræmi við metnaðarfulla sjálfbærnistefnu Regins þar sem lögð er áhersla á að samþætta Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun við rekstur félagsins,“ segir Helgi S. Gunnarsson, forstjóri Regins, í tilkynningunni.

Í tilkynningunni er tekið fram að Reginn hafi á síðustu árum lagt ukna áherslu á umhverfismál og sjálfbærni í sínum rekstri. Þannig hafi félagið farið í ýmsar aðgerðir og verkefni með það að markmiði að minnka neikvæð umhverfisáhrif og auka umhverfisvitund.

Lykilþáttur í vegferð Regins í umhverfismálum var, eftir því sem segir í tilkynningunni, alþjóðleg umhverfisvottun Smáralindar í desember síðastliðnum en Smáralind er fyrsta fasteignin á Íslandi sem hlýtur hina alþjóðlegu BREEAM In-Use umhverfisvottun.

„Félagið ætlar sér að vera leiðandi í umhverfisvottun fasteigna, þar sem fylgt er alþjóðlegum kröfum um umhverfisþætti, áhættustýringu og rekstur,“ segir í tilkynningunni.

Smáralind er fyrsta fasteignin hér á landi sem hlýtur hina alþjóðlegu BREEAM In-Use umhverfisvottun.
Fréttablaðið/Ernir

Umgjörð Regins nær til fimm verkefnaflokka sem allir hafa tengingu við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna en þeir eru grænar byggingar, endurnýtanleg orka, orkunýting, mengunarvarnir og umhverfisvænar samgöngur.

Græna umgjörðin hefur fengið óháð álit CICERO, miðstöðvar alþjóðlegra loftslags- og umhverfisrannsókna, þar sem fjórir af fimm verkefnaflokkum Regins fengu hæstu einkunn CICERO eða „Dark Green“. Heildareinkunn umgjarðarinnar er „Medium Green“ og Reginn fær einkunnina „Good“ fyrir eftirlits- og stjórnkerfi innan fyrirtækisins.

Græna umgjörðin var unnin í samstarfi við Fossa markaði og byggir á svonefndum „Green Bond Principles“ viðmiðum útgefnum af ICMA, alþjóðasamtökum aðila á verðbréfamarkaði.