Hagnaður fjárfestingafélags Gísla Haukssonar, fyrrverandi forstjóra og annars stofnenda GAMMA, nam tæplega 1.083 milljónum króna í fyrra og jókst um einn milljarð á milli ára. Mikill hagnaður Ægis Invest, sem hélt utan um liðlega 30 prósenta hlut Gísla í GAMMA sem var selt til Kviku í lok síðasta árs, skýrist af verðbreytingu á eignarhlutum í innlendum félögum í eigu fjárfestingafélags Gísla.

Listmunir í eigu Ægis Invest voru metnir á 123 milljónir við árslok borið saman við 98 milljónir árið áður. Heildareignir félagsins, sem eru fyrst og fremst eignarhlutir í félögum, voru rúmlega 1.500 milljónir og eigið fé nam 1.240 milljónum. Skuldir við lánastofnanir voru 189 milljónir.

Í nóvember í fyrra var tilkynnt um að samkomulag hefði náðst um kaup Kviku á öllu hlutafé GAMMA fyrir allt að 2,9 milljarða. Fyrir félagið greiddi Kvika 839 milljónir í reiðufé en afgangurinn var í formi hlutdeildarskírteina í sjóðum GAMMA og árangurstengdra þóknana þegar langtímakröfur á sjóði GAMMA innheimtast.