Hlutfall endurgreiðslu af framleiðslukostnaði sem til fellur hér á landi er samkvæmt gildandi lögum 25 prósent. Víða í nágrannalöndum Íslands er það hlutfall komið í 35 prósent og eru það þau lönd sem Ísland á í mestri samkeppni við í að laða til sín stærri og lengri tíma kvikmynda- og sjónvarpsverkefni og er því mikið hagsmunamál fyrir íslenskan kvikmyndaiðnað að lögin verði endurskoðuð með tilliti til þeirrar samkeppni.

Í drögunum sem ráðherra kynnti er lagt til að afmörkuð stærri verkefni, sem uppfylla ákveðin skilyrði sem fram koma í lögunum eigi rétt á 35 prósenta endurgreiðslu af framleiðslukostnaði.

„Við vitum að það er mikill áhugi á þessum áformum okkar um lagabreytingu á endurgreiðslunum og við höfum haft málið í algjörum forgangi. Brýnt er að öll viðmið séu skýr og gagnsæ þar sem einn helsti styrkleiki endurgreiðslukerfisins, í alþjóðlegum samanburði, hefur verið einfaldleiki þess og skýrleiki. Það eru gríðarleg tækifæri í að efla kvikmyndaframleiðslu á Íslandi. Þessar breytingar munu skapa fjölmörg ný og spennandi störf og auka útflutningsverðmæti þjóðarbúsins,“ segir Lilja.

Starfshópur hefur verið að störfum við endurskoðun laganna, en verkefni hans er að endurskoða endurgreiðsluhlutfall laganna og skoða útfærslur til hækkunar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Frumvarpið er áfram í vinnslu innan menningar- og viðskiptráðuneytis í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið. Upphafleg áform ráðuneytisins gerðu ráð fyrir að frumvarp þessa efnis yrði lagt fram á haustþingi 2022. Ákveðið hefur verið að flýta vinnunni og leggja frumvarpið fram nú á vorþingi.