Ávöxtun eigna Lífeyrissjóðs verzlunarmanna var 14,7 prósent á árinu 2020 eða sem nemur 10,8 prósent raunávöxtun. Vægi erlendra eigna hækkaði og var í lok ársins 43 prósent eignasafnsins. Þetta kemur fram í tilkynningu.

„Rekstur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna gekk vel á árinu og afkoma eignasafna var góð þrátt fyrir krefjandi aðstæður vegna heimsfaraldurs. Heildareignir námu 1.013 milljörðum króna um áramót og jukust þær um 145 milljarða króna á árinu. Þar af námu fjárfestingatekjur 130 milljörðum króna,“ segir í tilkynningunni.

Mynd/LIVE

Eignasafn sjóðsins er vel áhættudreift. Erlend verðbréf voru um 43 prósent heildareigna í lok ársins samanborið við 40 prósent í árslok 2019. Um 17 prósent eignanna eru í innlendum hlutabréfum, 17 prósent í ríkisskuldabréfum. Sjóðfélagalán námu 95,8 milljörðum, eða um 9,5 prósent af heildareignum samanborið við 120,7 milljarða og 14 prósent af eignum árið áður.

Sjóðfélögum á lífeyri fjölgaði í 20 þúsund

„Sjóðfélögum á lífeyri fjölgaði áfram á árinu og voru um 20 þúsund í lok árs samanborið við 19 þúsund árið áður. Ávöxtun eigna var góð líkt og undanfarin ár og er sjóðurinn vel í stakk búinn til að takast á við þær áskoranir sem fylgja hækkandi lífaldri þjóðarinnar,“ segir í tilkynningunni.

Lífeyrisgreiðslur jukust um 12,5 prósent og voru alls 18 milljarðar króna úr sameignardeild til 20 þúsund lífeyrisþega, eða 7,4 prósent fleiri en árið áður. 48 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til sjóðsins.

Guðmundur Þ. Þórhallsson, framkvæmdastjóri LIVE.
Mynd/LIVE

Tryggingafræðileg staða er mælikvarði á getu sjóðsins til að standa undir lífeyrisskuldbindingum sínum. Undanfarin ár hefur tryggingafræðileg staða sjóðsins verið sterk, að mati lífeyrissjóðsins, og styrktist enn á liðnu ári, var jákvæð um 10,9 prósent í lok ársins samanborið við 8,6 prósent árið áður.