Eik fasteignafélag hafði ekki erindi sem erfiði í málarekstri sínum gegn Andra Má Ingólfssyni, forstjóra og eiganda Primera Travel Group, í tengslum við kaup fasteignafélagsins á Heimshótelum.

Eik keypti Heimshótel af Andra Má snemma árs 2016 fyrir 3,6 milljarða króna en Heimshótel heldur utan um fasteignirnar að Pósthússtræti 2, Tryggvagötu 28 og Hafnarstræti 9-11.

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur segir að í framhaldi af afhendingunni hafi verið gerð endurskoðun á reikningum félagsins fyrir árið 2016 sem leiddi til þess að gerðar voru athugasemdir við færslur vegna framlaga Heimshótela í viðhaldssjóð á tíu ára tímabili sem ekki voru taldar samræmast lögum um tekjuskatt. Færð var leiðrétting í ársreikninginn fyrir árið 2016 og munu Heimshótel hafa greitt rúmar 53 milljónir króna í tekjuskatt vegna umræddrar leiðréttingar.

Héraðsdómur taldi málatilbúnað Eikar ekki samrýmast nægjanlega áskilnaði um glöggan og skýran málatilbúnað í stefnu. Annmarkar á málatilbúnaðinum hafi verið til þess fallnir að torvelda efnislegar varnir og gera dómaranum erfitt um vik að leggja dóm á sakarefni málsins. Var málinu vísað frá héraðsdómi og Eik gert að greiða Andra Má 1,5 milljónir í málskostnað.