Heildareiginfjárkrafa Arion banka lækkar úr 19,8 prósentum í 19,3 prósent af áhættugrunni bankans samkvæmt nýju mati Fjármálaeftirlitsins. Þó er viðbúið að krafan hækki aftur í 19,8 prósent í maí á næsta ári þegar svonefndur sveiflujöfnunarauki hækkar. Þetta kemur fram í tilkynningu Arion banka til Kauphallarinnar.

Fjármálaeftirlitið leggur árlega mat á áhættuþætti í starfsemi kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja en niðurstaða eftirlitsins er sú að Arion banki skuli viðhalda sérstakri viðbótareiginfjárkröfu sem nemur 2,9 prósentum af áhættugrunni bankans. Er það lækkun um 0,5 prósentustig frá fyrra mati.

Í gagnsæistilkynningu Fjármálaeftirlitsins vegna málsins segir að umrædd viðbótarkrafa komi til vegna útlánaáhættu, markaðsáhættu auk áhættu vegna dótturfélaga.

Jafnframt kemur fram í tilkynningunni að eftirlitið hafi komið þeim skilaboðum áleiðis til bankans að við mat á eiginfjárþörf verði að líta til atvika sem mögulega geta komið til síðar. Þannig þurfi stjórn bankans að horfa til þess að bankinn geti viðhaldið eðlilegri lánastarfsemi, líka í niðursveiflu, og að fjármögnun bankans sé þannig háttað að hún styðji við aðgang bankans að fjármálamörkuðum við erfiðar aðstæður.