Íslandsbanki hefur ákveðið að hefja að nýju söluferli á eignarhlut bankans í Borgun og bjóða þannig til sölu 63,5 prósenta hlut sinn í greiðslukortafyrirtækinu. Alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækið Corestar Partners, sem er ráðgjafi Íslandsbanka við söluna, leggur um þessar mundir lokahönd á stutta fjárfestakynningu sem gert er ráð fyrir að verði send á fjárfesta og aðra markaðsaðila í þessum mánuði, samkvæmt heimildum Markaðarins.

Sem kunnugt er réð bankinn Corestar Partners í september 2016 til ráðgjafar við að móta framtíðarstefnu um hlut sinn í Borgun. Söluferlinu var hins vegar sjálfhætt eftir að Fjármálaeftirlitið gerði í febrúar 2017 alvarlegar athugasemdir við eftirlit kortafyrirtækisins með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Eftirlitið krafðist þess meðal annars að Borgun sliti viðskiptasambandi sínu við tíu erlend fyrirtæki vegna þess að félagið kannaði ekki áreiðanleika upplýsinga um þau með fullnægjandi hætti.

Heimildir Markaðarins herma að minnihlutaeigendur Borgunar muni jafnframt horfa til þess að selja hlut sinn í fyrirhuguðu söluferli. Eignarhaldsfélagið Borgun, sem er samlagsfélag í eigu meðal annars Stálskipa og Einars Sveinssonar fjárfestis, á 32,4 prósenta hlut í Borgun.

Tvö stærstu greiðslukortafyrirtæki landsins eru nú til sölu en eins og fram hefur komið réð Arion banki nýverið bandaríska fjárfestingarbankann Citi sem ráðgjafa við sölu á Valitor, dótturfélagi bankans. Áformar bankinn að selja félagið, að hluta eða í heild, í opnu söluferli.

Deilur innan hluthafahóps Borgunar hafa sett mark sitt á starfsemi greiðslukortafyrirtækisins. Þannig var greint frá því í Markaðnum í mars í fyrra að stjórn Borgunar teldi það ámælisvert ef Íslandsbanki hefði komið því á framfæri við FME að félagið hefði ekki staðið við skuldbindingar sínar um að eiga ekki í viðskiptum við fyrirtæki sem væru á sérstökum bannlista sem bankinn hafði útbúið.

Sendi stjórn fyrirtækisins bréf til stjórnar Íslandsbanka þar sem sagði að niðurstaða sameiginlegs starfshóps, sem var skipaður til að kanna hlítni Borgunar við yfirlýsingu sem þáverandi forstjóri undirritaði gagnvart bankanum um greiðslumiðlun í október 2016, hefði leitt í ljós að engin gögn sýndu fram á slík brot.

Ekki var samstaða um það innan hópsins að Borgun hefði starfað í samræmi við yfirlýsinguna. Þannig var það skoðun fulltrúa bankans að Borgun hefði mátt vera það ljóst að félagið hefði miðlað alþjóðlegum greiðslum til aðila sem störfuðu í atvinnugreinum sem væru sérstaklega útsettar fyrir peningaþvætti eftir að yfirlýsingin var undirrituð og þangað til bannlistinn tók gildi.

Þá var í frétt ViðskiptaMoggans sagt frá óánægju vegna þess sem heimildarmenn blaðsins kölluðu „óeðlileg“ afskipti Birnu Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka, af ráðningarferli nýs forstjóra, Sæmundar Sæmundssonar, í lok árs 2017. Fullyrt var að Birna hefði þrýst á stjórnarmenn um að ráða Katrínu Olgu Jóhannesdóttur, formann Viðskiptaráðs, í starfið. Birna hafnaði því að bankinn hefði ákveðið að skipta út tveimur af þremur stjórnarmönnum sínum vegna ákvörðunar stjórnarinnar um að ráða Sæmund. Þá hefði hún aðeins hvatt stjórn Borgunar til að taka viðtöl við kandídata af báðum kynjum.

Hagnaður Borgunar nam 350 milljónum 2017 og dróst umtalsvert saman frá fyrra ári. Til samanburðar var hagnaður af reglulegri starfsemi 1,6 milljarðar 2016 og heildarhagnaður 7,8 milljarðar. Þar af komu 6,2 milljarðar til vegna sölu félagsins á hlut í Visa Europe.