Brim hefur í samstarfi við Íslandsbanka lokið við útgáfu skuldabréfa sem falla undir sjálfbæran fjármögnunarramma félagsins og eru kennd við grænan og bláan lit. Með útgáfu skuldabréfanna fjármagnar Brim verkefni sem stuðla að sjálfbærni og hafa jákvæð áhrif á umhverfið og snúa blá skuldabréf að verkefnum tengdum hafi og vatni. Skuldabréfin eru fyrstu sinnar tegundar sem gefin eru út af Brimi og jafnframt þau fyrstu á Íslandi sem falla undir bláan og grænan fjármögnunarramma. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.

„Loftlagsmálin eru ein af helstu áskorunum samtímans og við þurfum öll að bregðast við,“ segir Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims. „Lykillinn að árangri eru stórauknar fjárfestingar í nýsköpun og þróun verkefna á sviði umhverfis- og loftlagsmála. Þess vegna er mikilvægt að virkja fjármálamarkaðinn til samvinnu við okkur og festa í sessi faglegt verklag sem tryggir að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi við mat á fjárfestingum okkar.“

2,5 milljarðar króna

Skuldabréfin sem seld voru eru í flokknum BRIM 221026 GB, eru óveðtryggð og með lokagjalddaga þann 22. október 2026. Bréfin bera 4,67 prósent vexti sem greiddir eru ársfjórðungslega en höfuðstóll skuldabréfanna er greiddur í einni greiðslu á lokagjalddaga. Heildarstærð skuldabréfaflokksins er samtals 5.000 milljónir króna að nafnverði, en nú hafa verið gefin út skuldabréf að nafnverði 2.500 milljónir króna. Var bréfið selt á pari, eða á ávöxtunarkröfunni 4,75 prósent. Samhliða hefur félagið gert gjaldmiðla- og vaxtaskiptasamning til að mæta greiðsluflæði skuldabréfanna, en að teknu tilliti til þess samnings mun vaxtakostnaður félagsins nema 1,8 prósent föstum vöxtum í evru út líftíma skuldabréfsins.

Með sjálfbærum fjármögnunarramma geta kaupendur skuldabréfa reitt sig á að fjárfestingar þeirra renni til verkefna sem stuðla að sjálfbærni og hafi jákvæð áhrif á umhverfið. Þannig er fjárfest í verkefnum sem t.a.m. draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, minnka mengun og stuðla að umhverfisvænni flutningsmátum. Í sjávarútvegi má nefna rafvæðingu hafna, orkuskipti, fráveitumál og annað sem stuðlar að heilbrigði hafsins og umhverfisins. Meðal verkefna sem falla undir fjármögnunarramma Brims eru sorpflokkunarstöðvar félagsins, þar sem allt sem fellur til í starfseminni á sjó og landi er flokkað, uppbygging á umhverfisgagnagrunni með það að markmiði að hafa yfirsýn yfir losun og hvar hún verður til í starfseminni, ásamt endurnýjun tækja sem auka nýtingu hráefnis og draga úr umhverfisáhrifum.