Hlutabréfverð Arion banka hefur hækkað um 2,37 prósent frá því að markaðurinn opnaði í morgun en í gær birti bankinn árshlutauppgjör sem var umfram væntingar.

Afkoma Arion banka á þriðja ársfjórðungi var 3.966 milljónir króna, sem er umtalsvert betri afkoma en á sama fjórðungi í fyrra þegar hún var 761 milljón.

Afkoma af áframhaldandi starfsemi bankans var 4.961 milljónir króna og jókst um 31 prósent milli ára. Spár greinenda höfðu gert ráð fyrir, að meðtali, að afkoma bankans af áframhaldandi starfsemi yrði 3.218 milljónir.

Arðsemi eiginfjár var 8,3 prósent samanborið við 1,6 prósent á sama fjórðungi í fyrra. Hreinn vaxtamunur var 2,9 prósent og hækkar á milli ára þrátt fyrir lækkandi vaxtaumhverfi

Tekjur af kjarnastarfsemi aukast um 6,2 prósent milli ára. Heildareignir bankans aukast um 14 prósent frá áramótum en lánabókin hækkar um 7 prósent og innlán um 22 prósent.

„Bankinn er í raun í þeirri stöðu að vera með of mikið eigið fé sem nær ómögulegt er að ávaxta í takt við markmið bankans.“

„Lausafjár- og eiginfjárstaða bankans heldur áfram að styrkjast og er sterkari en nokkru sinni. Bankinn er í raun í þeirri stöðu að vera með of mikið eigið fé sem nær ómögulegt er að ávaxta í takt við markmið bankans,“ var haft eftir Benedikt Gíslasyni, bankastjóra Arion banka, í uppgjörstilkynningunni.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) var 27,6 prósent í lok september 2020, þegar gert er ráð fyrir 50 prósenta arðgreiðslu af hagnaði, en var 24,0 prósent í árslok 2019

„Það er ánægjulegt að kjarnastarfsemi bankans gekk vel á þriðja ársfjórðungi og afkoma bankans var góð. Tekjur hækkuðu um rúmlega 6 prósent og kostnaður var tæpum 11 prósentum lægri borið saman við síðasta ár sem er í takt við þær áherslur sem hafa verið í starfseminni undanfarið ár og verða áfram. Mikilvægur þáttur í okkar stefnu er að bjóða viðskiptavinum fjölbreytta fjármálaþjónustu. Þetta felur í sér að starfsemi samstæðunnar og tekjumyndun hvílir á mörgum stoðum sem kemur sér vel nú þegar miklar áskoranir eru í umhverfinu,“ segir Benedikt.

„Rekstur bankans, þróun vöruframboðs, stýring fjármuna og ákvarðanir taka sífellt meira mið af umhverfis- og samfélagsþáttum. Það sést vel á þeirri einkunn sem Reitun gaf bankanum nýverið í UFS áhættumati eða 86 stig af 100 mögulegum. Matið byggist á árangri bankans þegar horft er til umhverfis- og félagsþátta sem og stjórnarhátta og er virkilega ánægjulegt að Reitun gefi bankanum þennan góða vitnisburð. Við þróum nú grænan ramma utan um útlánastarfsemi okkar og grænu innlánin okkar hafa hlotið mjög góðar viðtökur hjá viðskiptavinum. Nýverið kynntum við svo til leiks græn íbúðalán. Við erum staðráðin í að þróa vöru- og þjónustuframboð okkar enn frekar í þessa átt.“