Friðrik Larsen, stofnandi ráðgjafafyrirtækisins brandr sem var að opna útibú í Þýskalandi, segir í samtali við Markaðinn að hann hafi horft til að opna í Þýskalandi og á Norðurlöndunum vegna þess að þar hafi hann öflugt tenglanet í tengslum við vinnu sína við að skapa vörumerki um rafmagn (e. energy branding).

Fram kom í tilkynningu í morgun að brandr vísitalan, íslensk vörumerkjamælinga lausn, hafi hafið sókn á nýja markaði og að þýskt útibú hafi verið opnað í vikunni. Að sama skapi kom fram að innleiðing brandr vísitölunnar í Noregi væri hafin. Vænta megi frekari frétta af norska markaðnum á fyrsta ársfjórðungi næsta árs.

Friðrik segir við Markaðinn að hann hafi unnið með fyrirtækjum frá Þýsklandi og Noregi. „Af hverju Þýskaland umfram Noreg fyrst? Það hefur gengið hraðar að semja við traustan aðila,“ segir hann og nefnir í Berlín sé skapandi fólk sem skilji mikilvægi vörumerkja (e. branding). „Það er gott að fá strax endurgjöf frá slíku svæði,“ bætir Friðrik við.

Robert Stulle mun stýra starfsemi brandr í Þýskalandi. Friðrik segir að hann sé meðeigandi að virtri auglýsingastofu þar í landi og hafi unnið fyrir McKinsey og PwC. „Hann mun því opna dyr,“ segir Friðrik.

Friðrik segir að opnun í Noregi sé rétt handan við hornið. „Það gengur vel að semja við ótrúlega sterkan aðila þar. Það kæmi mér ekki á óvart þótt vöxturinn yrðir hraðari þar en auðvitað mikið minni markaður,“ segir hann.

brandr vísitalan er orðin vel þekkt mælingartæki á Íslandi og er afurð átta ára þróunarvinnu dr. Friðriks Larsen, dósents í Háskóla Íslands og eiganda brandr ráðgjafafyrirtækisins. brandr aðferðarfræðin gefur eigendum vörumerkja innsýn í stöðu sína á markaði. Hún mælir styrkleika og veikleika ímyndar, árangur og arðsemi markaðsstarfs og viðmið við önnur vörumerki (e. benchmarking). Lokaafurðin er 90 blaðsíðna skýrsla þar sem mikilvægar niðurstöður eru settar fram á skýran og auðskiljanlegan hátt og hjálpa forsvarsmönnum að taka betri ákvarðanir.

Aðferðarfræðin hefur gefið góða raun hér á landi og hafa nú yfir eitt hundrað íslensk fyrirtæki þegar nýtt sér lausnina til þess að árangursmæla sín vörumerki. Vísitalan er m.a. það verkfæri sem er notað við val á Bestu Íslensku vörumerkjunum. brandr hefur að markmiði að auka veg og virðingu stefnumiðaðrar stjórnunar vörumerkja til aukinnar arðsemi fyrirtækja og hluti af þeirri sýn er að auka sýnileika faglegrar og vandaðrar vörumerkjastefnu hjá fyrirtækjum. Vonir standa til þess að val á Bestu þýsku vörumerkjunum verði einnig orðið að veruleika innan fárra ára.

Reynsla af ráðgjöf og stefnumótun vörumerkja á erlendum mörkuðum er töluverð hjá brandr en hluti starfseminnar hefur sinnt ráðgjöf til erlendra orkufyrirtækja undir nafni Larsen Energy Branding og starfað með fjölmörgum stórum alþjóðlegum fyrirtækjum. Í því starfi hefur orðið vart við skort á aðgengilegum mælingum fyrir stjórnendur erlendis sem náðst hefur að koma til móts við með brandr vísitölunni og var það upphafið að þeirri hugmynd sem nú er að raungerast með opnun á fyrsta erlenda útibúi brandr. Lausnin byggir á eBBI (e. Energy branding Benchmarking index) en sú lausn vinnur nú þegar með yfir 2 milljónir gagnapunkta erlendis.