Í Korni Íslandsbanka kemur fram að ferðamenn hér á landi gætu orðið 1,5 – 1,6 milljónir í ár og í kring um 2 milljónir næstu tvö ár.

Samkvæmt nýlega birtum tölum frá Ferðamálastofu fóru tæplega 103 þúsund erlendir farþegar frá landinu um Keflavíkurflugvöll í apríl síðastliðnum. Líkt og síðustu mánuði voru Bretar og Bandaríkjamenn fjölmennir meðal ferðafólks. Bretar voru 16 prósent þeirra sem sóttu landið heim og Bandaríkjamenn 17 prósent. Næst þar á eftir komu Pólverjar (11 prósent), Frakkar (6 prósent) og Þjóðverjar (6 prósent). Norðurlandabúar sóttu einnig talsvert í sig veðrið hvað Íslandsferðir varðar en alls voru gestir frá hinum Norðurlöndunum 10 prósent þeirra sem hingað komu í apríl.

Erlendir ferðamenn hingað til lands voru ríflega 340 þúsund á fyrsta þriðjungi ársins ef miðað er við brottfarartölur um Keflavíkurflugvöll. Svo margt ferðafólk hefur ekki sótt landið heim á þessu tímabili frá árinu 2019. Sér í lagi hefur breskum ferðamönnum fjölgað á nýjan leik en þeir hafa verið mikilvægur hluti af vetrarstarfsemi ferðaþjónustunnar allt fram að faraldri.

Bjartsýni ríkir innan greinarinnar varðandi komandi sumar og haust. Bókunarstaða og vaxandi tíðni áætlaðra flugferða til og frá landinu benda til þess að fjöldi ferðafólks á komandi fjórðungum gæti orðið á bilinu 80-90 prósent af fjöldanum árið 2019.

Í nýlega birtri Þjóðhagsspá Íslandsbanka er spáð að 1,5 - 1,6 milljónir ferðamanna sæki landið heim á þessu ári. Gangi spáin eftir er það svipaður fjöldi og um miðjan síðasta áratug. Á næsta ári gerir bankinn ráð fyrir 1,9 milljón ferðamönnum og 2,1 milljónum árið 2024.

Hægari fjölgun ferðamanna þegar frá líður í spánni skrifast meðal annars á hærra raungengi, sem gerir Ísland dýrara í samanburði við aðra áfangastaði, svo og horfur á hægari vexti eftirspurnar á heimsvísu sem dregur líklega nokkuð úr ferðavilja og -getu almennings bæði austan hafs og vestan.

Þrátt fyrir að ferðamenn hérlendis hafi verið mun færri í fyrra en árin fyrir faraldur hefur það hjálpað tekjuöflun ferðaþjónustunnar að ferðafólk hingað til lands dvaldi að jafnaði lengur hér á landi og eyddi hærri fjárhæðum í Íslandsferðinni en raunin var áður.

Bankinn segir miklu skipta að sú þróun haldi áfram og telur líkur á að tekjur á hvern ferðamann verði að jafnaði nokkru hærri á komandi misserum en var að jafnaði á síðasta áratug. Því styttist í að ferðaþjónustan öðlist að nýju sinn fyrri sess sem stærsta útflutningsgrein landsins og á hraður vöxtur í greininni að mati bankans stóran þátt í þeim viðsnúningi frá viðskiptahalla til -afgangs sem fram undan er í þjóðarbúinu.