Sviðsmyndagreining Seðlabankans bendir til þess að eiginfjárstaða stóru bankanna þriggja muni standast álagið af völdum COVID-19 vel.

„Eiginfjár- og lausafjárstaða stóru bankanna þriggja er sterk,“ segir í yfirlýsingu fjármálastöðugleikanefndar. „Mikilvægt er að hraða endurskipulagningu útlána eins og kostur er. Greiðsluhlé ein og sér munu þó ekki leysa vanda þeirra lántakenda sem verst eru staddir,“ segir í henni.

Miðað við nýjustu hagvaxtarspár er gert ráð fyrir 8 prósenta samdrætti landsframleiðslu í ár. Aðgerðir Seðlabanka Íslands og stjórnvalda vegna COVID-19-farsóttarinnar hafa aukið svigrúm fjármálafyrirtækja til að styðja við heimili og fyrirtæki á þessum krefjandi tímum.

Hætta á hærra eignaverði

„Hætta er á að slakara aðhald stjórntækja Seðlabankans geti hækkað eignaverð og aukið líkur á að kerfisáhætta myndist í efnahagslífinu í heild eða í afmörkuðum geirum. Nefndin ítrekar að hún er reiðubúin að beita þeim tækjum sem hún hefur yfir að ráða til að varðveita fjármálastöðugleika í kjölfar COVID-19-faraldursins,“ segir í yfirlýsingunni.

Fjármálastöðugleikanefnd skal ársfjórðungslega ákveða gildi á sveiflujöfnunarauka á fjármálafyrirtæki. Í samræmi við yfirlýsingu nefndarinnar frá 18. mars sl. hefur nefndin ákveðið að halda aukanum óbreyttum næstu 9 mánuði.