Arion banki birti í dag afkomuviðvörun vegna áhrifa sem aflögð starfsemi og eignir til sölu hafa á afkomu bankans.

Neikvæð áhrif af völdum þess á þriðja ársfjórðungi 2019 munu nema um 3 milljörðum króna, að teknu tilliti til skatta, samanborið við 715 milljóna króna tap á öðrum ársfjórðungi samkvæmt viðvöruninni.

Aflögð starfsemi til sölu nær til eigna eða félaga sem bankinn hyggst selja á næstu mánuðum og flokkast í rekstrarreikningi neðan við hagnað af áframhaldandi starfsemi.


Í tilkynningu segir að aukið tap á fjórðungnum skýrist einkum af þremur þáttum:       

„Vegna erfiðra markaðsaðstæðna, m.a. lágs sílikonverðs á heimsmarkaði, niðurfærir Arion banki eignir Stakksbergs um 1,5 milljarð króna. Stakksberg er eignarhaldsfélag um sílikonverksmiðju í Helguvík sem er í söluferli. Unnið hefur verið að undirbúningi sölu verksmiðjunnar m.a. með umhverfismati og nýjum samningum við orkufyrirtæki.

Vegna erfiðleika í ferðaþjónustu telur Arion banki ástæðu til að niðurfæra eignir TravelCo um 600 milljónir króna. Frá yfirtöku bankans á rekstri ferðaskrifstofanna sem heyra undir TravelCo hefur undirbúningi og söluferli miðað áfram og stefnt er að sölu þeirra á komandi mánuðum.

Auknu tapi í starfsemi Valitor sem er einkum tilkomið vegna kostnaðar við fækkun starfsfólks og skipulagsbreytinga í lok september. Kostnaður við aðgerðirnar nam rúmlega 200 milljónum króna. Áhrif Valitor á aflagða starfsemi og eignir til sölu nema samtals um 900 milljónum króna.“

Fjárhagsleg markmið bankans til næstu ára, m.a. um arðsemi og þróun eigin fjár, haldist óbreytt.