Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði nýverið Andra Má Ingólfsson, fjárfesti og fyrrverandi aðaleiganda Primera Air, af 54 milljóna króna skaðabótakröfu Eikar fasteignafélags vegna kaupa félagsins á Hótel 1919 af fjárfestinum árið 2016.

Forsvarsmenn Eikar töldu að hlutaféð í Hóteli 1919 hafi ekki haft áskilda kosti í samræmi við ábyrgðaryfirlýsingar Andra Más í kaupsamningnum þar sem gögn og upplýsingar frá fjárfestinum hafi verið rangar og misvísandi.

Fasteignafélagið byggði einkum á því að við endurskoðun ársreiknings hótelsins fyrir árið 2016 hefði komið í ljós röng færsla á viðhaldssjóði sem skammtímaskuldbindingu í efnahagsreikningi félagsins fyrir kaupin. Þannig hefðu gjaldfærslur vegna framlags í viðhaldssjóðinn verið gjaldfærðar skattalega í andstöðu við lög á árunum 2005 til 2015.

Eik hefði því þurft að láta fara fram leiðréttingu upp á 53 milljónir króna til hækkunar á tekjuskattsinneign félagsins og ógreiddum sköttum sem hefði rýrt verðmæti hins selda um samsvarandi fjárhæð.

Andri Már bar því við á móti að Eik hefði fyrir kaupin látið gera ítarlega áreiðanleikakönnun sem hefði meðal annars tekið til viðhaldssjóðsins. Engum gögnum hefði þar verið leynt af sinni hálfu.

Dómurinn taldi Eik ekki hafa fært sönnur á að Andri Már hefði beitt vísvitandi blekkingum eða leynt gögnum um meðferð viðhaldssjóðsins. Var meðal annars bent á að félagið hefði látið gera ítarlega áreiðanleikakönnun fyrir kaupin sem ekki hefði leitt áðurnefnda annmarka í ljós. Ekki hafi verið upplýst um annmarkana fyrr en við endurskoðun Deloitte síðar.

Til viðbótar sagði dómurinn Eik ekki hafa getað bent á það með skýrum hætti hvaða gögn eða upplýsingar það voru sem leiddu til þess að umræddur annmarki var fyrst greindur við endurskoðun Deloitte og hvers vegna þessi bókhaldsannmarki og skattskil fóru fram hjá bæði Andra Má og fasteignafélaginu fram til þess.

Eik var með öðrum orðum ekki talið hafa leitt í ljós að félagið hefði ekki haft aðgengileg sömu gögn - um fyrrnefndan viðhaldssjóð - og Andri Már hafði yfir að ráða við söluna.

Var Eik gert að greiða fjárfestinum tæplega 2,5 milljónir króna í málskostnað.