Miðstjórn Alþýðusambands Íslands varar sterklega við sölu á grunnneti íslenska símakerfisins úr landi. Innviðir fjarskiptakerfisins eru dæmi um starfsemi sem í eðli sínu ber helstu einkenni náttúrulegrar einokunar þar sem mikill kostnaður við að setja upp slíkt kerfi kemur í veg fyrir samkeppni. Slík einokun getur verið mjög kostnaðarsöm fyrir almenning, fyrirtæki og opinbera aðila þar sem ákvarðanir um verðhækkanir eru teknar einhliða og neytendur eiga ekki í önnur hús að venda. Áhrifin geta oft margfaldast í tilfelli dreifðari byggða. Þetta kemur fram í tilkynningu.

Upplýst var á mánudag að Síminn ætti í einkaviðræðum við franskan innviðasjóð um sölu á Mílu. Sjóðurinn er í rekstri hjá Ardian.

Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu, sagði við Markaðinn í gær að hann fagni því að sérhæfður erlendur langtímafjárfestir sýni landinu áhuga, hvort sem það séu fjarskiptainnviðir eða annað. „Með því að bjóða velkomna hingað til lands sérhæfða erlenda fjárfesta eigum við möguleika á að auka sérþekkingu á atvinnugreininni og þar með efla hana. Það kemur hagkerfinu til góða. OECD hefur leiðbeint aðildarríkjum að fara þessa leið,“ sagði hann.

Ólafur sagði mikilvægt við uppbyggingu innviða að hlúa að samkeppnisumhverfinu til að tryggja að ekki sé hægt að hækka verð eftir hentisemi. Ef ekki sé hægt að koma á virkri samkeppni þurfi að koma á fót reglum til að gæta hagsmuna almennings. Það hafi til að mynda verið gert í tilviki Landsnets sem sé í eigu hins opinbera.

Orri Hauksson, forstjóri Símans.

Orri Hauksson, forstjóri Símans bendir á að Fjarskiptastofa stýri með kvöðum og gjaldskrám um það bil tveimur þriðju af tekjum Mílu. Hann segir að um 85 prósent af heimilum landsins séu með ljósleiðaraþræði frá öðrum fyrirtækjum en Mílu og að þrjú farsímakerfi séu í landinu. Það ríki því skýr innviðasamkeppni á markaðnum, auk þjónustusamkeppni þar ofan á. Viðskiptavinir geti fært sig auðveldlega á milli fjarskiptafyrirtækja. „Míla getur því ekki hækkað verð eftir hentisemi,“ segir hann.

Miðstjórn ASÍ segir að um allan heim leitist fjármagnseigendur við að komast yfir samfélagslega innviði þar sem innkoman sé stöðug en einnig mögulegt að draga fjármagn út með einföldum hætti. „Þar geta skapast óeðlilegir hvatar til að draga úr fjárfestingum og viðhaldi, selja eignir og skilja eftir lítið annað en skel utan um starfsemina. Slík hætta er raunveruleg og í tilviki Mílu er ljóst að íslenskt samfélag sæti uppi með kostnaðinn, auk þess sem röskun á starfsemi Mílu gæti hamlað eðlilegu gagnverki samfélagsins. Áhættan liggur því hjá íslenska ríkinu og þar með íslenskum almenningi, ekki hjá erlendum fjárfestum. Gróði eigenda Símans getur orðið skammgóður vermir, en þar á meðal eru nokkrir lífeyrissjóðir sem samanlagt fara með meirahlutaeign og bera skyldur gagnvart samfélaginu öllu,“ segir ASÍ.

Miðstjórn ASÍ krefst þess að stjórnvöld grípi til aðgerða til að tryggja almannahagsmuni í málinu og bæti þannig fyrir fortíðarmistök þegar grunnnet símakerfisins var einkavætt samhliða sölu á Símanum. „Hagsmunir sem varða þjóðaröryggi eru aðeins einn hluti af stærra vandamáli. Ekki nægir að vísa til umræðu á vettvangi Þjóðaröryggisráðs sem fram fer fyrir luktum dyrum, enda snertir þetta mál samfélagið allt, uppbyggingu þess og atvinnulíf. Stjórnvöldum ber að standa vörð um grunninnviði landsins og tryggja að þeir séu í samfélagslegri eigu,“ segir miðstjórnin.