Afkoma Kviku banka var umfram væntingar á fjórða ársfjórðungi, samkvæmt drögum að uppgjöri. Miðað við er afkoma fjórðungsins áætluð á bilinu 2,6 - 2,7 milljarðar króna fyrir skatta sem samsvarar 25,3 prósent - 26,3 prósent árlegri arðsemi á vegið efnislegt eigið fé.

Gert er ráð fyrir að hagnaður ársins 2021 hafi verið 10,45 til 10,55 milljarðar króna og arðsemin hafi verið um 34,5 prósent til 34,9 prósent.

Afkomuspá ársins var seinast uppfærð þann 10. nóvember síðastliðinn og hljóðaði upp á 9,8 - 10,3 milljarða króna í hagnað fyrir skatta. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.

„Rekstur samstæðunnar gekk vel á fjórðungnum og var grunnrekstur sterkur. Hreinar vaxtatekjur og tryggingarekstur voru talsvert umfram áætlun, auk þess sem að hreinar fjárfestingatekjur voru góðar. Útlit er fyrir að samsett hlutfall TM verði um 89 prósent á árinu 2021. Hrein virðisrýrnun útlána var einnig undir áætlun. Rekstarkostnaður fjórðungsins er nokkuð litaður af óreglulegum – og einskiptis liðum, svo sem vegna fyrirhugaðra flutninga í Katrínartún og fyrninga óefnislegra eigna í kjölfar kaupverðsúthlutunar,“ segir í tilkynningu.

Samhliða vinnu við 2021 ársreikning hefur verið unnið í kaupverðsúthlutun vegna samruna sem áttu sér stað á árinu 2021. Líkt og reikningsskilareglur kveða á um, þá fer fram mat á aðgreinanlegum óefnislegum eignum við gerð kaupverðsúthlutunar. Niðurstaða matsins er að um 5,7 milljarðar króna eru færðar sem aðgreinanlegar óefnislegar eignir sem ber að fyrna yfir metinn nýtingartíma þeirra, auk þess sem færð er tekjuskattskuldbinding upp á 515 milljónir króna.

Metinn nýtingartími er nokkuð mismunandi eftir eignum og er á bilinu fimm til tuttugu ár.

Ennfremur var framkvæmt gangvirðismat á yfirtekinni lántöku og hún hækkuð sem nemur 234 millljónum króna. Til viðbótar var yfirtekið yfirfæranlegt tap endurmetið og skatteign að upphæð 971 milljón króna var færð inn á efnahag. Niðurstaða kaupverðsútdeilingarinnar er því að viðskiptavild í samstæðunni lækkar um sem nemur 5,9 milljarðar króna.

Áhrif þessa mun gæta á komandi árum í rekstrarreikningi samstæðunnar. Á árinu 2021 er færð hrein gjaldfærsla fyrir skatt sem nemur 135 milljónum króna, þar af 319 milljónir króna sem rekstrarkostnaður. Í afkomuspá ársins var ekki gert ráð fyrir þessum gjaldfærslum en í fyrirliggjandi drögum að uppgjöri 2021 er gert ráð fyrir þeim.

Á árinu 2022 er áætlað að áhrifin verði hrein gjaldfærsla sem nemur 376 milljónir króna, 397 milljónir króna á árinu 2023 og 411 milljónir króna á árunum 2024 og 2025. Eftir það er áætlað að árleg gjaldfærsla fari lækkandi, samhliða því að metinn nýtingartími hinna óefnislegu eigna rennur sitt skeið á enda.