Afkoma ferðaþjónustufyrirtækja á landsbyggðinni versnar nokkuð milli ára. Þetta er á meðal niðurstaðna könnunar sem KPMG gerði að beiðni Ferðamálastofu um afkomu fyrirtækja í ferðaþjónustu. Niðurstöður voru kynntar á fundi í morgun.

Rekstrarskilyrði fyrirtækja í ferðaþjónustu, sem verðleggja þjónustu sína í erlendum gjaldmiðlum, hafa breyst mikið til hins verra á síðustu árum. Gengi Evru lækkaði t.a.m. um 12,8 prósent frá ársbyrjun 2015 til júníloka 2018 en á sama tíma hækkaði launavísitalan um 27,5 prósent.  Frá ársbyrjun 2012 til júníloka 2018 hækkaði launavísitalan um samtals 52,8 prósent en gengi Evru lækkaði um 22,4 prósent á sama tímabili. 

Könnunin leiddi í ljós að afkoma hótela versnaði eftir því sem fjær dregur höfuðborgarsvæðinu. EBIDTA framlegð fyrstu 6 mánuði 2018 var neikvæð á Suðurlandi um 1 prósent af veltu. Hún var neikvæð um 6,1 prósent af veltu á Vesturlandi, en á Norðurlandi var hún neikvæð um 20,4 prósent. 

Eru niðurstöðurnar sagðar staðfesta þá skoðun að ferðamenn dvelji skemur á landinu, gisti á höfuðborgarsvæðinu en fari síður út á land og því minna sem fjær dregur því.

Afkoma hótela á höfuðborgarsvæðinu batnaði almennt á árunum 2015-2017 og fór EBIDTA framlegð þeirra úr 6,4 prósentum á árinu 2015 í 16,9 prósent árið 2017. Afkoma hótela á landsbyggðinni versnaði hins vegar á þessu árabili og fór EBITDA framlegð þeirra úr 6,9 prósentum í 2,2 prósent

Kostnaðarhækkanir og gengisþróun

Afkoma bílaleiga lækkaði verulega á milli áranna 2016 og 2017 og lækkaði hagnað þeirra úr 6,3 prósent af tekjum í aðeins 0,5 prósent að meðaltali. Helstu ástæður versnandi afkomu eru sagðar vera hækkun launakostnaðar og aukinn fjármagnkostnaður.

Afkoma hópbílafyrirtækja lækkaði verulega milli áranna 2015 og 2016 og koma áhrif af hækkun á gengi krónunnar greinilega fram í rekstri þeirra, að því er kemur fram í niðurstöðum könnunarinnar, á sama tíma og innlendur kostnaður, eins og laun, hækkaði verulega. Sama þróun varð á árinu 2017 en þá nam tap félaga 1,7 prósent af tekjum, en á árinu 2016 var það 0,6 prósent af tekjum.

Verkefnið var unnið af Alexander G. Eðvardssyni sem byggði vinnu sína á gögnum frá ferðaþjónustufyrirtækjum, fyrst og fremst upplýsingum úr ársreikningum 2017 og reikningsskilum fyrstu sex mánaða ársins 2018. Óskað var upplýsinga frá  ferðaþjónustufyrirtækjum um rekstur ársins 2017 og fyrstu sex mánaða 2018.