„Það er í rauninni alveg sama hvaða efnahagsaðgerðir vegna COVID manni detta í hug. Það eru stjórnvöld einhvers staðar búin að grípa til þeirra,“ segir Björgvin Ingi Ólafsson, sviðsstjóri hjá Deloitte, sem hefur skoðað aðgerðir mismunandi landa vegna stöðunnar í efnahagsmálum.

Stjórnvöld hafa boðað frekari aðgerðir og er gert ráð fyrir að þær verði kynntar á morgun. Björgvin telur að ríkisstjórnin sé skýr í sínum áherslum en hafa þurfi í huga hvaða aðstæður verið sé að búa sig undir.

„Mitt mat er að niðursveiflan í þessu alþjóðlega þjónustuhagkerfi okkar, ferðaþjónustunni og tengdri starfsemi, verði miklu meiri en svartsýnustu spár gera ráð fyrir. Það er óraunhæft að það verði einhver viðsnúningur í september. Aðgerðirnar þurfa að taka mið af því.“

Jákvæðu hlutirnir séu lágt vaxtastig í heiminum, lágt olíuverð og góð staða ríkissjóðs. „Mér finnst ríkisstjórnin vera samstillt og einbeitt í sínum aðgerðum. Það er ekki verið að hlaupa til með töfralausnir sem er jákvætt. Við munum komast í gegnum þetta en kaupmáttur okkar verður rýr næstu misserin.“

Björgvin Ingi Ólafsson, sviðsstjóri hjá Deloitte.

Björgvin segir að draga megi efna­hagsaðgerðir vegna COVID gróflega í þrjá flokka. Í fyrsta lagi sé um að ræða frestun á gjöldum, í öðru lagi varanlegar niðurfell­ingar á gjöldum og í þriðja lagi beinar greiðslur. „Aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa mikið til verið blanda af þessu. Það eru auðvitað mismunandi skoðanir um hvert vægið á þessum þáttum á að vera og hverjir þurfa mest á hvaða aðgerðum að halda.“

Hvað líklegar aðgerðir varðar nefnir Björgvin niðurfellingu tryggingagjalds, útvíkkun hlutabótaleiðar fyrir verst settu atvinnugreinarnar og styrki til fyrirtækja til að mæta föstum kostnaði eins og kynnt hafi verið í Danmörku.

„Mér finnst það borðleggjandi að aðgerðirnar nú verði sértækari en verið hefur. Það er ákveðin tegund fyrirtækja sem mun ekki komast í gegnum skaflinn í núverandi strúktúr. Ríkið þarf að ákveða hvort það sætti sig við það eða ekki.“

Þá bendir Björgvin á leið sem farin hefur verið í Noregi sem snýr að samþættingu á skattárum. Þannig verði heimilt að láta vænt tap yfirstandandi árs ganga upp í tekjuskattsgreiðslur vegna hagnað­ar síðasta árs. „Svo kæmi mér ekki á óvart ef kynntar yrðu aðgerðir til að styrkja lausafjárstöðu almennings. Það væri til dæmis hægt að gera með tímabundinni frest­un greiðslna í lífeyrissjóði.“