Í tilkynningu frá 3Z kemur fram að fyrirtækið, sem er sprottið úr grunnrannsóknum við Háskólann í Reykjavík, hafi á síðustu árum þróað tækni og getu til þess að búa til líkön af miðtaugakerfissjúkdómum í sebrafiskum, og tækni og ferla til að greina og flokka lyfhrif í umfangsmiklum mælingum. Tæknin geri kleift að skima á stuttum tíma stór lyfjasöfn fyrir miðtaugakerfisáhrifum.

Fyrstu lyfin sem 3Z ver með einkaleyfi eru við ADHD og svefnleysi. Nú standa yfir prófanir á nagdýrum þar sem leitast er við að endurtaka og staðfesta virkni lyfjanna.

Hin nýju ADHD lyfjaefni tilheyra ekki flokki örvandi lyfja, sem eru algengasta meðferðin við ADHD í dag, heldur hafa þau virkni í gegnum aðrar boðleiðir miðtaugakerfisins. Vísbendingar eru um að þau hafi vægari aukaverkanir en núverandi lyf á markaði og geti nýst stórum hópi sjúklinga sem svara ekki lyfjameðferð. Lyfið við svefnleysi tengist móttökum í heila sem hingað til hafa ekki verið tengdir við svefn en sterkar vísbendingar eru um að lyfið hafi einnig afar jákvæð áhrif á efnaskipti og verndandi áhrif gegn ofþyngd; en hækkandi líkamsþyngd helst í hendur við skert svefngæði.

„Fyrirtækið er nú að uppskera eftir mjög langt og áhættusamt þróunarstarf. Háskólinn í Reykjavík, Tækniþróunarsjóður og ekki síst endurgreiðsla ríkisins á rannsóknar- og þróunarkostnaði hafa reynst fyrirtækinu öflugur stuðningur til þess að komast á þann stað þar sem eðlilegt er að fjárfestar taki við. Þessari fjárfestingu fylgir ekki bara nauðsynlegt fjármagn, heldur mikil reynsla í að takast á við þær spennandi áskoranir sem fram undan eru. Fyrirtækið er í kjörstöðu til þess að hagnýta þær upplýsingar sem nú liggja fyrir,“ segir Karl Ægir Karlsson, framkvæmdastjóri 3Z og prófessor við Háskólann í Reykjavík.