Verklegar framkvæmdir á vegum hins opinbera dragast saman um 15 milljarða króna á milli ára og munu nema samtals 109 milljörðum króna á árinu 2020, að því fram kemur í greiningu Samtaka iðnaðarins. Á árinu 2021 er miðað við fjárhæðina sem kynnt var á Útboðsþingi á síðasta ári.

Fyrirhuguð útboð segja hins vegar ekki alla söguna hvað varðar framkvæmdir á árinu þar sem það geta verið verk sem klárast ekki endilega innan ársins. Auk þess verður stundum ekki af útboðum eða þau frestast.

Samdrátturinn er áhyggjuefni að mati Samtaka iðnaðarins. Í greiningunni segir að Samtök iðnaðarins leggi áherslu á mikilvægi þess að fjárfesting í innviðauppbyggingu sé næg og viðhaldi innviða sinnt en með því sé rennt stoðum undir hagvöxt framtíðarinnar. Því telja samtökin mikilvægt að ekki sé dregið úr útboðum opinberra fjárfestinga á sviði innviða. Þvert á móti sé ástæða til að auka útboð fjárfestinga í innviðum og tryggja framgang efnahagslega arðbærra verkefna á því sviði.

Reykjavíkurborg boðar umfangsmestu framkvæmdirnar á þessu ári. Borgin áætlar að fjárfesta fyrir ríflega 32 milljarða sem er umtalsverð aukning frá því í fyrra ef áætlanir ná fram að ganga. Meðal þess sem er í áætlunum borgarinnar fyrir árið er uppbygging grænna íbúðahverfa og athafnasvæða víða um borgina. Auk þess eru grænni samgöngur, umhverfismál og önnur samfélagsleg verkefni á dagskrá á þessu ári.

Vegagerðin boðar nú framkvæmdir fyrir um 26 milljarða en það er nokkur lækkun frá 2021 þegar fjárfest var fyrir rúmlega 37 milljarða. Af fjárheimildum stofnunarinnar fyrir árið í ár eru tæpir 17 milljarðar til nýframkvæmda og um 9 milljarðar til viðhaldsverkefna.