Að starfseminni á Hjartaþræðingu koma meðal annars hjartalæknar, hjúkrunarfræðingar, geislafræðingur og lífeindafræðingar. „Allir hjúkrunarfræðingar deildarinnar eru kvenkyns en einn lífeindafræðingurinn er karl. Læknarnir sem sinna aðgerðum vegna hjartsláttartruflana eru karlar en af fimm hjartaþræðingalæknum eru tvær konur og við gerum um helming af öllum hjartaþræðingaaðgerðum á landinu. Þetta er mun hærra hlutfall kvenna en víða í heiminum því almennt leggja fáar konur þetta fag fyrir sig. Þetta er því svolítið kvennaveldi hér á deildinni, en strákarnir eru nú ekkert bældir,“ segir Ingibjörg J. Guðmundsdóttir og hlær.

Ingibjörg hefur starfað sem yfirlæknir hjartaþræðingastofu Landspítalans síðan 2013. Hún útskrifaðist úr læknadeild HÍ 1998 og fór í sérnám í lyflækningum til Edinborgar 2001. Í kjölfarið sérhæfði hún sig í hjartalækningum með undirsérhæfingu í hjartainngripum auk þess að ljúka doktorsprófi.

Mikilvægar aðgerðir

„Á hjartaþræðingastofu fara fram hin ýmsu inngrip eins og kransæðaþræðingar og -víkkanir, gangráðs- og bjargráðsísetningar, brennsluaðgerðir vegna hjartsláttartruflana, ísetningar ósæðarloku, lokanir vegna ops á milli hjartahólfa og margt fleira,“ segir Edda Traustadóttir, deildarstjóri hjartaþræðingastofu Landspítalans. „Allar þessar aðgerðir eru eingöngu framkvæmdar á hjartaþræðingastofu, fyrir utan gangráðsaðgerðir, en nokkrar eru framkvæmdar á Sjúkrahúsinu á Akureyri á hverju ári,“ segir hún. Edda hóf störf á Hjartadeild 14E á Landspítalanum eftir útskrift úr hjúkrunarfræði árið 1993. „Árið 2002 hóf ég störf sem hjúkrunarfræðingur á Hjartaþræðingu, varð aðstoðardeildarstjóri 2007 og svo deildarstjóri 2016,“ segir Edda.

„Kransæðamyndataka með eða án kransæðavíkkunar er í daglegu tali oft nefnd hjartaþræðing. Um er að ræða aðgerð þar sem leggur er þræddur inn í slagæð frá úlnlið eða nára og skuggaefni er sprautað í legginn. Þá sjást æðarnar vel á röntgenmynd og hægt er að sjá hvort æðar eru með þrengingum eða ekki. Þá getum við metið hvort fólk þurfi frekari meðferð í formi kransæðavíkkunar, aðgerðar eða lyfjameðferðar, en í mörgum tilvikum reynist fólk líka ekki hafa neinar alvarlegar þrengingar,“ segir hún.

Ávallt forgangur í bráðri neyð

Að sögn Ingibjargar má flokka þau sem þurfa á hjartaþræðingu að halda í þrjá hópa. „Í fyrsta lagi er um að ræða sjúklinga með bráð hjartavandamál eins og bráða kransæðastíflu, sem þurfa að koma í hjartaþræðingu og víkkun eins fljótt og auðið er ef grunur er um algjöra lokun á kransæð. Í öðru lagi er um að ræða inniliggjandi sjúklinga með vægari hjartaáföll sem fara oft í þræðingu samdægurs eða næsta dag. Þriðji flokkurinn eru sjúklingar með einkenni um blóðþurrð í hjarta eins og brjóstverk við áreynslu sem eru innkallaðir á dagdeild Hjartagáttar.“

Annars vegar er því um að ræða bráðatilfelli og hins vegar einstaklinga sem settir eru á biðlista eftir hjartaþræðingu. „Í bráðatilfellum koma einstaklingar með sjúkraflutningi beint inn á hjartaþræðingastofu eftir símtal við neyðarlínuna 112. Í sumum tilfellum leita einstaklingar sjálfir á bráðamóttöku en eru þá fluttir samstundis til okkar.

Í bráðum tilfellum fá einstaklingar forgang í kransæðaþræðingu og utan dagvinnutíma er hjartaþræðingateymið kallað út: hjartalæknir, hjúkrunarfræðingur/geislafræðingur og lífeindafræðingur. Ef um er að ræða lokaða æð þá er hún opnuð sem fyrst til að veita blóðflæði til hjartavöðvans aftur,“ segir Edda.

„Sé æðin stífluð er kransæðavíkkunar þörf, enda er bráð kransæðastífla lífshættulegt ástand. Æð sem helst lengi stífluð getur valdið óafturkræfum skaða á þeim vöðva sem hún leiðir til. Því fyrr sem æð er opnuð, því minni verður skaðinn. Grannur leiðarvír er leiddur í gegnum stífluna og æðin víkkuð með belg. Stoðnet er svo þanið út til að halda æðinni opinni. Einnig er sjúklingi gefið lyf til að hindra blóðflögumyndun og hann fluttur á hjartadeild þar sem hann dvelur í nokkra daga. Í kjölfarið hlýtur einstaklingur svo viðeigandi lyfjameðferð, sjúkraþjálfun og fræðslu,“ segir Ingibjörg.

Biðlistinn í góðum farvegi

Ef ekki er um að ræða bráðatilfelli er einstaklingur settur á biðlista eftir hjartaþræðingu. „Stærstur hluti aðgerða sem við gerum er á einstaklingum sem koma í valkvæða aðgerð vegna tilvísunar frá hjartalækni. Þessir einstaklingar eru settir á biðlista og tilfellum er forgangsraðað eftir bráðleika,“ segir Ingibjörg.

„Vel hefur gengið hjá okkur að halda biðlistanum í góðum farvegi og er biðin eftir aðgerð um það bil 4–8 vikur, en styttri ef ástandið er brýnt. Á síðasta ári voru framkvæmdar alls 1.655 hjartaþræðingar, en af þeim voru 1.620 kransæðaþræðingar. Tæplega átta hundruð þurftu svo kransæðavíkkun. Í rúmlega helmingi tilfella var því ekki þörf á víkkun þó svo einstaklingar hafi verið með einkenni kransæðaþrengingar. Aðrir hafa farið í hjartaþræðingu sem hluta af uppvinnslu vegna annarra sjúkdóma, eins og hjartabilunar eða hjartalokusjúkdóma“ segir Edda.

Ekki hika við að hringja í 112

Hvernig þekkir maður einkenni kransæðastíflu?

„Helstu einkenni kransæðastíflu eða hjartaáfalls geta verið þungur verkur í brjóstinu, sumum finnst eins og það sé þungt farg yfir brjóstinu. Einkennin geta þó verið mjög mismunandi. Þau geta líka fundist í hálsi eða lýst sér eins og mjög slæmur brjóstsviði. Stundum leiðir verkur út í handlegg eða bak, jafnvel í kjálka eða tennur. Stundum fylgir þessu mæði, ógleði eða yfirliðskennd. Við viljum ítreka að ef fólk finnur fyrir slæmum verk sem stendur yfir í nokkrar mínútur eða lengur, þá á það hiklaust að hringja í 112,“ segir Ingibjörg.

„Ef það reynist sterkur grunur um kransæðastíflu er sendur sjúkrabíll á staðinn. Við erum heppin að eiga færa bráðaliða og sjúkraflutningafólk sem getur gert hjartalínurit í heimahúsi og greint kransæðastíflu. Ef grunur reynist á rökum reistur er hjartaþræðingateymið ræst út og við tökum á móti sjúklingnum þegar hann kemur á deildina. Það er gríðarlega mikilvægt að fólk leiti sér aðstoðar hvar sem það er statt á landinu og hvenær sólarhringsins sem er. Ef fólk er statt úti á landi er því oft gefin segaleysandi meðferð á meðan það er flutt með sjúkrabíl eða sjúkraflugi á Landspítalann,“ segir hún.

Er algengt að fólk veigri sér við að leita sér aðstoðar í tilfelli kransæðastíflu?

„Sem betur fer er það ekki algengt. En við höfum samt alltaf áhyggjur af því þegar neikvæðar fréttir um stútfullar bráðamóttökur spítalanna eru jafn algengar og þær eru, að fólk hugsi sig tvisvar um áður en það leitar aðstoðar í neyðartilfellum,“ segir Ingibjörg.

Vitundarvakningar þörf

Að sögn Ingibjargar þarf að verða vitundarvakning um kransæðasjúkdóma hjá öllum. „Kransæðasjúkdómar spyrja hvorki um kyn né aldur þrátt fyrir að þeir séu algengastir hjá ákveðnum samfélagshópum. Helstu áhættuþættir eru meðal annars sykursýki, reykingar og aldur.

Sem betur fer hafa lífslíkur hjá fólki sem fær kransæðasjúkdóma aukist á undanförnum árum, til að mynda vegna minni reykinga, betri meðhöndlunar á háum blóðfitum og háþrýstingi, góðs árangurs af aðgerðum, lyfjameðferð og fleira. Það er þó athyglisvert að lífslíkurnar hafa aukist ívið meira hjá körlum en konum.

Ýmsar ástæður eru fyrir þessu. Að jafnaði lifa konur lengur en karlar og fá kransæðasjúkdóma tíu árum síðar en karlar. Bráð dánartíðni er því heldur hærri hjá konum sem kann að hluta til að vera því þær eru eldri við greiningu og líklegri til að hafa aðra sjúkdóma. Hér er því ekki endilega verið að bera saman alveg sambærilega hópa og ef leiðrétt er fyrir þessu þá sést að horfur kvenna eru nokkuð góðar. Þar sem sjúkdómurinn er algengari hjá körlum en konum er því miður hætta á að fólki gruni síður hjartasjúkdóma hjá konum heldur en körlum og þær þá ranggreindar með brjóstsviða, gigtarverki eða annað því einkennin geta verið lúmsk.

Önnur ástæða getur verið sú að einkenni kransæðaþrengingar hjá konum eru oft óræðari en hjá körlum. Rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á að lífslíkur karla sem búa með konum, eru meiri en ef þeir búa einir. Kannski vegna þess að konurnar kalla á hjálp fyrir þá eða segja þeim að leita læknis. Sama á kannski ekki við um konur, hvort sem það er af því að þær leiti ekki aðstoðar eða fólk gruni síður að þær hafi hjartasjúkdóm. Hjá konum eru einkennin oftar almenns eðlis og útbreiddari á meðan karlar fá oftar dæmigerðan brjóstverk. Það sem er þó gott að vita er að við höfum gert rannsókn sem sýnir að þegar að konur koma í kransæðamyndatöku og eru með þrengingar, fá þær alveg sambærilega meðferð og karlar. Við reynum að taka vel á móti öllum,“ segir Ingibjörg að lokum.