BHM hefur auglýst gefins sex gömul sumarhús gegn því að þau verði flutt. Félagið telur ekki svara kostnaði að ráðast í endurnýjun húsanna.

Á vef BHM segir að á orlofssvæði BHM í Brekkuskógi í Biskupstungum séu nokkur orlofshús með lágum veggjum á langhliðum og bröttu þaki, svokölluð A-hús. Húsin eru um og yfir 40 ára gömul, 46 fermetrar að flatarmáli og standa á steyptum súlum. Jafnframt segir að þrátt fyrir að reglulegu viðhaldi hafi verið sinnt séu sex húsanna í mjög bágbornu ástandi og því er ekki talið að það myndi svara kostnaði að ráðast í viðamikla endurnýjun þeirra. Því hafi stjórn Orlofssjóðs BHM ákveðið að reisa sex ný orlofshús í Brekkuskógi sem leysa munu gömlu A-húsin af hólmi.

Sjóðurinn hefur auglýst að í stað þess að rífa gömlu húsin og farga þeim muni húsin verða afhent áhugasömum aðilum til eignar gegn því að þau verði fjarlægð af svæðinu.

Þetta eru rúmgóð hús og geta átt góðan tíma eftir hjá nýjum eigendum.

Gissur Kolbeinsson, fjármála- og rekstrarstjóri BHM, segir að viðbrögðin við auglýsingunni hafi verið mjög mikil. „í raun mikið meiri en við þorðum að vona því svona flutningur er meira en að segja það. Ég er með um 150 manns á lista í dag sem hafa lýst yfir áhuga á að taka svona hús.“

Hann segir að húsin séu í því ástandi að laghentir ættu að geta haldið þeim við. „Húsin voru í útleigu þar til um síðastliðna helgi. Við höfum hins vegar ekkert farið í grafgötur með að þau eru í nokkurri viðhaldsþörf. Í gær vorum við með opið hús fyrir áhugasama. Viðbrögðin sem ég fékk frá þeim sem skoðuðu húsin voru öll jákvæð og greinilega nokkur spenna varðandi útdráttinn. Fólk setur því viðhaldsþörf húsanna greinilega ekki fyrir sig.“

Húsin eru svokölluð A-hús með svefnlofti.

Í tilkynningunni frá BHM kemur fram að við ákvörðun um ráðstöfun húsanna munu sjóðfélagar ganga fyrir og einnig aðilar sem reiðubúnir eru að fjarlægja fleiri en eitt hús. Verði eftirspurnin meiri en framboðið verður dregið úr hópi áhugasamra. Það er nokkuð ljóst miðað við áhuga að dregið verður úr hópi þeirra handlögnu aðila sem hafa lýst áhuga sínum á að eignast húsin.

Gissur segir að bygging nýrra húsa verði boðin út núna í febrúar en útboðið verður auglýst fljótlega. Reiknað er með að framkvæmdunum verði lokið árið 2022. Nýju húsin sex sem reist verða í stað gömlu A-húsanna eru hönnuð af arkitektunum Sigríði Maack og Ingunni Hafstað hjá Arktika. Við hönnun þeirra var leitast við koma til móts við þarfir og óskir sjóðfélaga samkvæmt niðurstöðum viðhorfskannana sem stjórn Orlofssjóðs hefur gert. Nýju húsin verða töluvert stærri en A-húsin og frábrugðin þeim að ýmsu leyti.