Ég gaf mér tíma til að lesa mér til og skoða svolítið söguna á bak við þessa merku vöru, Probi Mage LP299V® og ég get svo sannarlega staðfest að þetta virkar mjög vel. Ég hef reyndar kynnt mér svolítið þessi fræði og er áhugamaður um náttúruvörur, heilsu og heilsutengd málefni og mér þótti skipta máli þegar ég las um þennan tiltekna geril, Lactobacillus plantarum 299v, hvað hann á langa sögu að baki, að hann lifir af maga- og gallsýrur og það hversu margar rannsóknir hafa verið gerðar á honum sem sýna fram á jákvæða eiginleika hans og virkni. Þegar ég ákvað svo að prófa þetta sjálfur fann ég fljótt vel hvað þetta gerði mér gott þá, og gerir enn.“

Probi Mage LP299V® inniheldur mjólkursýrugerilinn Lactobacillus plantarum 299v. Varan hefur verið söluhæst í sínum flokki í heimalandinu, Svíþjóð, þar sem hún á langa sögu á markaði og á henni hafa verið gerðir tugir rannsókna.

Probi Mage LP299V® styrkir varnir líkamans og hefur sýnt sig hafa góða eiginleika gegn því sem oft er nefnt iðraólga einu orði. Einkenni iðraólgu geta meðal annars verið:

*  Niðurgangur

*  Uppþemba

*  Harðlífi

*  Vindgangur

Mjólkursýrugerlar eru ekki nýir af nálinni en þó hefur áhugi og þekking á þeim aukist til muna undanfarin misseri, bæði á meðal almennings og einnig innan vísindasamfélagsins. Þannig erum við nú að átta okkur betur á því að það eru ekki allir mjólkursýrugerlar eins og virkni þeirra getur verið ansi sértæk og ólík á milli tegunda og jafnvel innan tegunda. Probi Mage LP299V® er fæðubótarefni og eina varan á Íslandi sem inniheldur mjólkursýrugerilinn Lactobacillus plantarum 299v.

Þau okkar sem eiga við óþægindi tengd meltingu að etja, til lengri eða skemmri tíma, finna mikinn mun þegar komist er fyrir slík vandamál og ein leið sem talin er geta hjálpað er að huga að þarmaflórunni og taka inn góða mjólkursýrugerla sem sýnt hefur verið fram á að hafi þá virkni sem sóst er eftir.

Probi Mage LP299V® fæst í apótekum um land allt, heilsuverslunum, Fjarðarkaupum, Hagkaupi, Melabúðinni og Heimkaupum.