Upphaf verkefnisins Láttu þér líða vel má rekja til þátttöku Vogaskóla í verkefni Landlæknisembættisins um Heilsueflandi grunnskóla. „Við gátum valið á milli nokkurra þátta en teymi á vegum skólans sem í voru foreldri, nemandi, kennarar og starfsfólk ákvað að velja geðræktarþáttinn. Okkur fannst að ef við værum með prógramm sem styddi börn til að líða betur þá væri líka auðveldara að hjálpa þeim að læra. Þannig yrði til grunnur að byggja á,“ segir Guðrún Gísladóttir, teymisstjóri verkefnisins.

Bætir lífsgæði

Guðrún, sem er list- og verkgreinakennari, hefur sjálf góða reynslu af hugleiðslu og jóga sem hún stundar reglulega. „Ég fann þegar ég byrjaði að þetta breytti mér á mjög jákvæðan hátt. Hugleiðslan verður partur af deginum og ég nota öndun til að tengjast inn á við og róa mig ef ég verð kvíðin. Ég er sannfærð um að jóga og hugleiðsla geti hjálpað mörgum, bæði börnum og fullorðnum, að bæta lífsgæði, að tengjast sjálfum sér betur og líða betur í eigin skinni.“

Skólaumhverfið er fullt af áreitum sem skella stanslaust bæði á kennurum og nemendum. „Maður þarf að brynja sig til að taka ekki allt inn á sig og þetta er góð leið til þess. Ég finn að sérstaklega yngri börnin, sem hafa fengið markvissa þjálfun, biðja orðið um það að fá að leggjast niður, hlusta á hugleiðslusögu og anda í amstri dagsins.“

Styrkurinn skipti miklu

Vogaskóli sótti um styrk til Lýðheilsusjóðs og fékk. „Það var ótrúlega ánægjulegt að fá styrkinn því þá gátum við keypt jógadýnur og teppi, tónlistarefni, lesefni fyrir kennara og nemendur og keypt fræðslu frá fagfólki fyrir nemendur og kennara. Við bjuggum síðan til námsvísi fyrir hvern bekk og nýttum gátlista úr geðræktarkafla Heilsueflandi grunnskóla til að skoða hvað þyrfti að vinna betur með nemendum og starfsfólki skólans. Að því loknu var hægt að forgangsraða til dæmis í hvaða árgöngum við vildum byrja, hvaða kennsluefni var til og hvað af því við vildum nota, hvaða fræðsla var í boði og hvernig best væri að skipuleggja vinnuna,“ segir Guðrún.

Allir jákvæðir

Styrkurinn frá Lýðheilsusjóði var afar vel nýttur. „Nemendur og starfsfólk hafa fengið kynningar, fræðslu og stutt námskeið þar sem farið er í gegnum slökunaræfingar, jóga og núvitund. Kennsluefni og búnaður er nú til staðar og í vetur bætast við árgangar með fasta tíma á stundatöflu þar sem unnið er markvisst með jóga og slökun. Nemendur á yngsta stigi fá þannig þjálfun í að róa huga sinn, vinna með sjálfsstyrkingu og sjálfsþekkingu, bæði í þeim tilgangi að bæta eigin líðan en jafnframt til að skapa jákvæðari skólabrag. Á miðstigi eru tímar á stundatöflu nemenda undir heitinu lífsleikni en þeir eru nýttir á margan hátt, svo sem í bekkjarfundi eða á annan hátt til að bæta samskipti nemenda. Á unglingastigi eru einnig bekkjarfundir og í ár er boðið upp á jóga og slökun sem valgrein á unglingastigi.“ Guðrún vonast til að enn sé hægt að bæta í, sér í lagi á miðstigi, með beinni þjálfun í jóga og slökun. „Við höfum fengið vilyrði fyrir því að fá námskeið fyrir kennara í jóga og slökun með börnum sem styrkir þá í að kenna eigin nemendum aðferðir til að bæta eigin líðan. Þá erum við með vinaliðaverkefni sem fléttast inn í þennan skólabrag sem við viljum byggja upp. Vinaliðar eru nemendur sem sjá um leiki og afþreyingu í frímínútum. Eitt af því sem nemendur geta valið er jóga eða slökun.“

Guðrún segir nemendur hafa tekið mjög vel í þessa nýjung. „Í níutíu prósentum tilfella eru þau mjög jákvæð. Þau yngstu eru jákvæðust, á vissum aldri fer þetta að verða lummó og óþægilegt fyrir suma en þegar komið er upp á unglingastig eru þau aftur tilbúin.“

Sláandi tölur um kvíða

Er þörf á því að bæta andlega líðan nemenda?

„Já, það tel ég. Ég var á ráðstefnu hjá Landlæknisembættinu á dögunum þar sem voru bæði erlendir og íslenskir fyrirlesarar. Þar var verið að sýna okkur niðurstöður kannana um líðan nemenda á grunnskólaaldri. Þar var að finna sláandi tölur um kvíða og sérstaklega frammistöðukvíða. Ég held að hugræktin gæti verið hjálp til að slá á þetta því það er reynsla mín af sjálfri mér.“ Guðrún undirstrikar að Landlæknisembættið sé einstakur bakhjarl fyrir verkefni á borð við Láttu þér líða vel.

Góð upplifun kennara

En hver hefur árangurinn verið af verkefninu?

„Það er frekar erfitt að mæla árangur af slíku starfi auk þess sem við erum frekar nýlega byrjuð en þetta er þriðja árið sem við erum að fara inn í. En kennarar segja okkur að upplifunin sé mjög jákvæð. Hvort þetta skilar sér út í námið sjálft vitum við ekki ennþá en við vitum að það skiptir miklu máli að börn séu í stakk búin til að takast á við námsdaginn og að það þýðir ekkert að læra ef þér líður illa.“

Guðrún segir ljóst að fólk í dag, bæði börn og fullorðnir, sé útsett fyrir áreiti, sérstaklega frá samfélagsmiðlum. „Það er alltaf eitthvað að trufla okkur og við erum sjaldnast með sjálfum okkur. Hugleiðsla getur hjálpað okkur að horfa inn á við, lenda í eigin skrokki og takast á við verkefnin sem fyrir liggja.“

Frábært að fá viðurkenningu

Vogaskóli hlaut Foreldraverðlaun Heimilis og skóla fyrir verkefnið Láttu þér líða vel. „Það var alveg frábær viðurkenning og við vorum rosalega glöð. Það voru foreldrar innan skólans sem fannst þess virði að tilnefna okkur fyrir verkefnið sem er mikil hvatning fyrir okkur að halda áfram. Þegar foreldrar skynja að þetta sé að gera börnum þeirra gott, hljótum við að vera á réttri leið.“

Hver er framtíðarsýn ykkar?

„Vonandi höldum við áfram á þessari braut. Við erum enn sem komið er bara komin upp á miðstig og viljum sjá þetta færast alla leið upp á unglingastig, þó reyndar sé boðið upp á hugleiðslu og jóga í vali þar.“

En hvað með að kynna verkefnið fyrir öðrum skólum?

„Við höfum nú ekki hugsað svo langt, en ef vilji væri fyrir því væri ég sko meira en til,“ segir Guðrún glaðlega.


Greinin birtist fyrst í sérblaði Heimili og skóla sem fylgdi Fréttablaðinu 13. september 2018.