Ice Fish Farm eða Fiskeldi Austfjarða hf. sem var stofnað árið 2012 er með sjókvíaeldi á hágæða eldislaxi á Austfjörðum.

Fiskeldi Austfjarða sérhæfir sig í framleiðslu og eldi á úrvals laxi. Allt ferlið, frá hrognum, uppeldi seiða á landi, eldi í sjókvíum, til slátrunar og sölu um heim allan, er án allra efna og lyfja og er hvert skref umhverfisvottað. „Rík umhverfisvöktun og áhættumat skilar okkur ábyrgri framleiðslu sem er metið við okkur af okkar viðskiptavinum,“ segir Guðmundur Gíslason hjá Fiskeldi Austfjarða.

Guðmundur Gíslason, stjórnar­formaður hjá Fiskeldi Austfjarða.

Fyrirtækið hefur stækkað mikið síðustu ár sökum síaukinnar eftirspurnar eftir íslenskum hágæða eldislaxi. „Mikil vinna hefur farið í að auka framleiðsluna og ná stærðarhagkvæmni. Fjöldi starfsmanna hefur aukist mikið og í dag vinna um 120 manns hjá fyrirtækinu víða um landið, í Reykjavík, Þorlákshöfn, Djúpavogi, Fáskrúðsfirði, Kópaskeri og Kelduhverfi. Að auki verður til mikið af afleiddum störfum hjá fag- og tæknimenntuðu fólki. Að meðaltali má segja að fyrir hvert beint starf hjá fyrirtækinu skapist tvö önnur störf þannig að mikilvægi starfseminnar er gríðarlegt.“

Fjöldi starfsmanna hefur aukist mikið og í dag vinna um 120 manns hjá fyrirtækinu víða um landið.

Hollari og fallegri

„Laxinn okkar er alinn á hágæða fóðri úr náttúrulegu hráefni sem inniheldur engin aukefni eða erfðabreytt efni (GMO). Engin lyf eða eiturefni eru notuð við framleiðsluna. Laxinn er einstaklega hollur og að auki er hann bæði lit- og áferðarfagur að eðlisfari. Ástæðan fyrir staðsetningu eldisins á Austfjörðum er einkum tvíþætt. Í fyrsta lagi eru Austfirðir langt frá villtum laxveiðiám og skapar staðsetningin því minni hættu gagnvart villtum laxi, og í öðru lagi þá hægir kaldi sjórinn á Austfjörðum á vexti laxins sem eykur gæði fisksins, bætir þéttleika í holdi, fiskurinn verður fallegri á litinn og inniheldur mun meira Omega3 en annar eldislax. Niðurstöður úr samanburðarkönnunum, þar sem þátttakendur fá ekki að vita um uppruna vörunnar, hafa sýnt að laxinn frá okkur ber höfuð og herðar yfir lax frá samkeppnisaðilum hvað varðar bragð, útlit og ilm.“

Laxinn frá Fiskeldi Austfjarða er allt í senn litfegurri, þéttari og áferðarbetri en annar eldislax. Þá er hann hollari og inniheldur meira magn af Omega3.

Uppfyllir alla gæðastaðla

Fiskeldi Austfjarða slátrar um 400-800 tonnum af laxi á mánuði og selur til viðskiptavina um allan heim. Laxinn er verkaður með ofurkælingu þar sem hann er kældur niður í mínus 2°C sem heldur honum ferskum í allt að 20 daga. „Stærsti viðskiptavinur okkar er Whole Foods í Bandaríkjunum en verslanakeðjan er þekkt fyrir að framfylgja ströngu gæðaeftirliti og umhverfisstöðlum á þeim vörum sem þar eru seldar. Listinn er langur yfir þá staðla sem framleiðslufyrirtæki þarf að uppfylla til að geta selt vörur í hillum Whole Foods-keðjunnar. Þar má til dæmis nefna Aqua Gap sem felur í sér kröfu um rekjanleika, meira rými í kvíum fyrir hvern fisk, náttúruleg hráefni í fóðri og enga lyfja- eða efnanotkun. Félagið undirgengst eftirlit af hálfu Whole Foods og vottunaraðila árlega til staðfestingar á að framleiðslan uppfylli framleiðsluskilmála og gæðakröfur.

Fiskeldi Austfjarða starfar samkvæmt ströngustu gæðakröfum og útkoman er hágæða eldislax.

Við fylgjum þessum ströngu kröfum Whole Foods til hins ítrasta, en mjög fáir framleiðendur í heiminum hafa burði til þess að uppfylla alla gæðastaðla Whole Foods. Einnig erum við með fjölda annarra viðskiptavina sem greiða hærra verð en gengur og gerist, vegna meiri gæða framleiðslunnar. Ástæðan fyrir því að við erum ekki að horfa til íslenska markaðarins er sú að hér hefur ekki verið markaður fyrir dýrari hágæða lax.“

Fyrirtækið er með í framleiðslu lífrænt vottaðan lax sem verður kominn á markað innan tveggja ára. Í þeirri framleiðslu er fóðrið úr lífrænt ræktuðu hráefni og er einnig aukin krafa um rými sem hver fiskur hefur í kvínni.

Fiskeldi Austfjarða er einnig með Aqua Gap umhverfis- og sjálfbærnivottun. „Líkt og á við um Whole Foods vottunina tryggir Aqua Gap það fyrir viðskiptavini okkar að engin efni séu notuð við framleiðsluferlið, allt frá hrognum til viðskiptavinar. Einnig erum við með í framleiðslu lífrænt vottaðan lax sem verður kominn inn á markað innan tveggja ára. Þar er fóðrið úr lífrænt ræktuðu hráefni og aukin krafa um rými sem hver fiskur hefur í kvínni, en annars er um sambærilega staðla að ræða og við uppfyllum hjá Aqua Gap. Það að fá vottun fyrir lífrænt alinn lax er mikil viðurkenning fyrir okkur og okkar starf.“

Laxinn frá Fiskeldi Austfjarða lýtur ströngustu vottunum og gæðakröfum sem skilar sér í hágæða vöru sem neytendur kunna að meta að verðleikum.

Sjálfbærni og umhverfisvöktun

Að sögn Guðmundar starfar Fiskeldi Austfjarða samkvæmt áhættumati sem Hafró framkvæmir og óskað var eftir af hálfu veiðimanna. „Áhættumatið segir til um hversu mikið má framleiða miðað við lágmörkun á að hætta skapist fyrir villtan lax í ám landsins. Einnig er umhverfisvöktun á eldissvæðum þar sem fylgst er með gæðum sjávar og botns en mælingar þar hafa komið mjög vel út og staðfesta sjálfbærni laxeldisins. Mengun undir eða við kvíar er því vel undir viðmiðunarmörkum sem sett eru af Umhverfisstofnun. Heilbrigði sjávar og botns er lykillinn hjá okkur að hágæða vöru til okkar viðskiptavina.“

Nánari upplýsingar má nálgast á vefsíðunni icefishfarm.is.