RB hefur markvisst lagt sig fram við að styrkja stöðu kvenna í tæknistörfum, enda margar byrjað starfsferil sinn þar.

„Við hjá RB erum að vinna markvisst að því að auka hlut kvenna í tæknistörfunum hjá okkur. Núna eru um 35% starfsfólks konur. Um það bil þriðjungur forritara eru konur en í kerfisrekstri er hlutfallið enn lægra. Stjórnendur eru aftur á móti tæplega 50%, svo hlutföllin eru góð þar,“ segir Ragnhildur.

Ragnhildur er forstjóri Reiknistofu bankanna og hefur gegnt þeirri stöðu í þrjú ár. Hún er menntaður verkfræðingur og hefur unnið við ýmis stjórnunarstörf frá árinu 2005. Hún segir að undanfarin ár hafi stefna RB verið að byggja upp fjölskylduvænan vinnustað og fjarvinnustefna hafi verið til staðar áður en heimsfaraldurinn skall á.

„Það var samt ekki fyrr en í Covid sem við fórum að nýta fjarvinnuna af alvöru. Við leggjum upp með að fólk geti verið heima í allt að tvo daga í viku. Margir hafa valið sér fasta daga og þá oftast mánudaga og föstudaga en svo er stór hópur sem nýtir sér þetta inni á milli. Fólk er kannski að lengja tímann sinn í fríi með því að vinna hálfan daginn í sumarbústað, eða frá útlöndum og vera svo í fríi hálfan daginn. Það eru ýmsar útfærslur á þessu,“ segir Ragnhildur.

„Við höfum líka verið að leggja áherslu á starfsþróun og höfum verið að ráða ungt fólk með tækniþekkingu á rekstrarvaktina og gefa því svo tækifæri til að vaxa inn í önnur störf seinna. En Steina kom einmitt inn þannig svo hún segir þér kannski betur frá því á eftir,“ bætir hún við.

Ofboðslega skapandi og fjölbreytt verkefni

Elfa Björk er með BS-gráðu í iðnaðarverkfræði frá HÍ. Hún hefur unnið í fjármálageiranum í bráðum tíu ár við margvísleg störf.

„Á síðustu fimm árum hef ég unnið í upplýsingatækni en hjá RB er ég hluti af metnaðarfullu teymi sérfræðinga sem vinna við innlán og greiðslur. Við erum hópur sem vinnur við grunnkerfi innlána og greiðslna, við þróun, prófanir og almenna þjónustu við okkar viðskiptavini. En ég vinn fyrst og fremst með viðskiptavinum okkar í að hanna og stilla sínar vörur í kerfinu. Það er skemmtileg vinna en líka krefjandi. Að fá tækifæri til að aðstoða viðskiptavininn og sjá hans vörur í þeirra vegferð verða að veruleika, það er ofboðslega skemmtilegt,“ segir Elfa Björk.

Hún segir starfið hafa skapað margvísleg tækifæri og að hún hafi fengið að vera leiðandi í ýmsum verkefnum. Aðspurð hvað henni finnst helst spennandi við að vinna í tæknifyrirtæki segir Elfa Björk að hún líti á störf í tæknigeiranum sem ofboðslega skapandi og fjölbreytt.

„Hugbúnaðurinn er kannski fastur í ákveðnum skorðum en á sama tíma hefur hann engin mörk. Þetta starf hentar mér og mínu áhugasviði mjög vel,“ útskýrir hún.

Elfa Björk segir að í hennar teymi séu konur í meirihluta en veltir því fyrir sér hvort sú ímynd sem fólk hefur af fólki í tæknistörfum valdi því að það halli oft á konur í þeim geira.

„Ég held við séum svolítið föst í að í tæknigeiranum séu forritarar og þegar við hugsum um forritara þá sjáum við fyrir okkur karlkyns forritara sem er svolítið nördalegur gaur. En þetta er að breytast. Hjá RB erum við með fullt af flottum kvenkynsforriturum og kvenkynsfyrirmyndum sem ég lít upp til og sæki innblástur frá þeim. Við erum frekar margar sem vinnum við þróun hjá fyrirtækinu,“ bætir hún við.

Við þurfum að passa hvernig við tölum

Steina vinnur við kerfisrekstur og þar er aðra sögu að segja. Hún er ein af fáum konum sem starfa þar.

„Eins og Ragnhildur sagði áðan þá kom ég til RB beint að loknu námi. Ég kláraði BS í tölvunarfræði árið 2019 og rata þaðan beint inn á rekstrarvaktina. Það var með því loforði að ef ég stæði mig vel fengi ég að breyta til og vinna við það sem ég er menntuð til. Það var heldur betur staðið við það,“ segir Steina sem færði sig yfir í rekstur rétt fyrir áramótin.

„Grunnþjónustan er meira rekstrarlegs eðlis en hugbúnaðarþróun. Það var aldrei mín stefna að enda í rekstri en starfið hefur komið mér skemmtilega á óvart. Það er mjög fjölbreytt. Ég er að setja upp og reka álagsdreifibúnað, afritunarkerfi og sýndarumhverfi. Einn daginn er ég að skipta út vélbúnaði í gagnaveri, hinn að setja upp CI/CD pípur í Gitlab og þann næsta að greina og leysa úr atvikum. Þetta síðastnefnda er reyndar lúmskt skemmtilegt, þótt tilefnið sé ekki gott,“ bætir hún við.

Steina segir að umhverfið sem hún vinnur í sé mjög karllægt og mjög fáar konur vinni í hennar deild.

„Það er þekkt að hlutfall karla í kerfisrekstri er óvenju hátt. Það er margþætt vandamál sem verður ekki leyst á einni nóttu. Eitt sem öll geta þó gert er að huga að málnotkun. Við þurfum að veita því athygli hvernig við tölum og hafa ekki karlkynið sem sjálfgefið val. Ef þú gengur inn á deild þar sem konur eru í minnihluta og segir „góðan daginn, drengir“, þá þarftu að staldra við og hugsa hvaða skilaboðum þú ert að dreifa,“ segir Steina.

„Málefni kvenna eru mér hugleikin og sérstaklega málefni transkvenna, þar sem ég er sjálf trans. Kannanir sýna að þriðjungur transfólks kemur ekki út á vinnustöðum af ýmsum ástæðum. Það er ekki erfitt að ímynda sér að svipað hlutfall eigi við hér á landi. Stígum varlega til jarðar í umræðum um þessi málefni, og setjum meira púður í að hlusta.“

Ragnhildur tekur undir þetta og segir að það sé mikilvægt þegar komið er inn í tæknifyrirtæki, þar sem eru kannski 20 karlar og tvær konur, að ávarpa ekki alla í karlkyni.

„Það þarf að passa sig svolítið á þessu því þetta er svo mikill vani. Til að fá fleiri konur í tæknigeirann þurfa þær að upplifa sig sem hluta af hópnum þegar talað er til þeirra,“ segir hún.

Ragnhildur segir að Reiknistofa bankanna vilji leggja sitt af mörkum til að fá fjölbreytt fólk til starfa.

„Við viljum sjá fjölbreytileika í starfsmannahópnum og auka hlut kvenna í forritunar- og tæknistörfum. Til þess höfum við verið að taka hlutfallslega fleiri konur í viðtal en þær sem sækja um en þróunin er frekar hæg. Það eru enn mun fleiri karlmenn sem útskrifast úr tölvunarfræði, en hlutföllin hafa jafnast út í verkfræði, sem er það sem ég lærði. Hlutfall kvenna sem útskrifast sem tölvunarfræðingar hefur verið að aukast mikið síðust 5-8 ár og við þurfum að horfa sérstaklega til þess hóps ef við ætlum okkur að auka hlutfall kvenforritara hjá RB.“