Það kannast flestir, sem eru orðnir eldri en tvævetra, við stóru gulu söfnunarkúlurnar sem voru okkar einkennismerki í upphafi. Í dag þekkir fólk okkur á fjólubláu kössunum við grenndarstöðvarnar,“ segir Torfi Jóhannsson, verkefnastjóri Grænna skáta.

Í dag er rekstur Grænna skáta með þrennt í fyrirrúmi.

Í fyrsta lagi er það umhverfisvernd, það að koma umbúðum í réttan farveg og gæta þannig að hag umhverfisins. Í öðru lagi er það að veita fólki með skerta starfsgetu tækifæri til atvinnu og tekjuöflunar. Í þriðja lagi er það styrking við skátastarfið, en allur ágóði af söfnunarstarfinu rennur beint í það góða starf sem skátarnir reka um allt land.

Grænir skátar reka móttökustöð fyrir skilagjaldsskyldar umbúðir í Hraunbæ, en móttakan þar mun tvöfaldast í nóvember. Jafnframt hefur opnunartíminn lengst og er nú opið virka daga 9-18 og 12-16.30 laugardaga og sunnudaga. „Hjá okkur starfa rúmlega tuttugu starfsmenn frá Vinnumálastofnun við flokkun. Um er að ræða fjölbreyttan hóp af fólki sem á það sameiginlegt að vera með skerta starfsgetu. Ásamt þessum hópi starfar svo hjá okkur fjöldi skáta sem aflar þannig fjár til skátastarfsins,“ segir Torfi.

Grænir skátar þjónusta fjölda fyrirtækja, stofnana og húsfélaga á höfuðborgarsvæðinu með söfnun, flokkun og skilum á skilagjaldsskyldum drykkjarílátum.

Markaðurinn stækkar

Síðastliðin sex ár hafa Grænir skátar fikrað sig inn á stærri markað með því að bjóða fyrirtækjum, stofnunum og húsfélögum upp á stórsniðuga þjónustu við flokkun og skil á drykkjarumbúðum með skilagjaldi.

„Það fer varla fram hjá neinum að það getur safnast upp gríðarlegt magn af einnota umbúðum og drykkjarílátum viku- eða mánaðarlega hjá húsfélögum og fyrirtækjum og er oft mikill hausverkur að sjá um talningu og flokkun á því. Okkar þjónusta virkar þannig að við mætum á staðinn með viðeigandi ílát, flokkum, teljum og skilum svo umsömdum hluta skilagjaldsins inn á reikning félagsins. Þetta fyrirkomulag eykur þægindi fyrir starfsfólk og íbúa til muna. Þjónustan kostar húsfélagið ekki neitt nema hluta af skilagjaldinu, og afgangurinn rennur svo beint í húsfélagssjóð eða fyrirtækjasjóð, eftir því sem við á.

Húsfélögin eru auðvitað misstór og neyslan mismunandi. Því finnum við út hversu oft þarf að tæma hvern stað miðað við hve fljótt söfnunarílátin fyllast. Það er líka alltaf hægt að hafa samband við okkur ef það verður yfirfullt og við komum og tæmum. Sumir aðilar kjósa enn fremur að láta allan ágóðann renna til okkar, sem skilar sér að sjálfsögðu beint í skátastarfið.“

Flokka og telja hlössin

Að sögn Torfa hafa Grænir skátar einnig fikrað sig út fyrir höfuðborgarsvæðið með söfnunina. „Við erum með nokkrar sumarhúsabyggðir fyrir austan fjall í þjónustu hjá okkur þar sem við sækjum, flokkum og skilum. Einnig aðstoða Grænir skátar íþróttafélög og skólahópa við fjáraflanir. Það er auðvelt fyrir slíka hópa að safna dósunum ef ekki þarf að finna húsnæði til þess að flokka það sem safnast, áður en því er skilað til Endurvinnslunnar. Okkar þjónusta felst þá í því að sækja stórar safnanir og sjá um þetta allt gegn hluta af skilagjaldinu, en við höfum fjárfest í fyrsta flokks búnaði við að flokka, telja og flytja mikið magn af dósum og flöskum. Frá stofnun Grænna skáta hefur allur ágóðinn af þessari starfsemi runnið óskertur í skátastarfið, sem hefur verið afar dýrmætt fyrir skáta um land allt,“ segir Torfi að lokum.

Nánari upplýsingar má nálgast á graenirskatar.is