Samfélags- og umhverfisleg sjónarmið hafa lengi verið ofarlega á baugi hjá ELKO sem á dögunum gaf út sína fyrstu samfélagsskýrslu þar sem farið er ítarlega yfir stefnu, árangur og markmið fyrirtækisins tengd málaflokkunum.

„Með samfélagsskýrslunni hefur ELKO tekið þessi málefni enn fastari tökum og sett sér stefnu til framtíðar um að leggja áherslu á sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð þar sem loforð fyrirtækisins er: „Það sem skiptir þig máli, skiptir okkur máli“,“ segir Óttar Örn Sigurbergsson, aðstoðarframkvæmdastjóri ELKO.Óttar segir umhverfismál gríðarlega mikilvæg í starfsemi ELKO.

„Við höfum lagt áherslu á að minnka kolefnisfótspor okkar, meðal annars með markvissri flokkun úrgangs ásamt ýmsum sértækum aðgerðum tengdum kjarnastarfseminni. Má þar nefna móttöku á notuðum búnaði, endurvinnslu, rafræna reikninga, flokkun og orkusparnað,“ upplýsir Óttar.

Leitast er við að valda umhverfinu sem minnstum skaða með starfsemi ELKO og fram undan er að setja frekari markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til ársins 2030. Samtals var losun gróðurhúsalofttegunda hjá ELKO 27,9 tC02, en móðurfélag ELKO hefur til nokkurra ára kolefnisjafnað beina losun frá kjarnastarfsemi allra dótturfélaganna og hefur kolefnisjafnað samtals 20 tonn af C02 á árinu 2020 með gróðursetningu sem samsvarar 270 trjáa í gegnum Kolvið fyrir ELKO.

„Í dag, með breyttri neysluhegðun viðskiptavina, er mikilvægt að ELKO bregðist við með aukinni vitund um neyslu- og umhverfismál þar sem umhverfisvernd er orðin stór þáttur í kaupferli raftækjaneytandans. Þau atriði sem ELKO hefur og getur lagt áherslu á, er líftími raftækja og að auka vitund starfsmanna um sóun almennt, en við leggjum okkur fram við að minnka sóun og auka flokkun,“ segir Óttar og bætir við:

„Starfsstöðvar ELKO flokka úrgang frá starfsemi sinni og heildarhlutfall flokkaðs úrgangs fyrir 2020 var 80,6 prósent. Um 78 prósent af úrgangi fara í endurvinnslu og 22 prósent til urðunar.“

Endurnýting mikilvæg

Framleiðsla á hátæknibúnaði krefst hágæða og sérhæfðra málma og mörg raftæki innihalda ekki aðeins hættuleg, eitruð og umhverfisskaðleg efni – heldur innihalda þau einnig dýrmæt efni sem ætti að endurnota.

„Til er takmarkað magn af þessum dýrmætu efnum í heiminum og þar sem uppsprettur sumra þeirra eru ekki endurnýjanlegar þurfum við að tryggja að þessi efni séu endurnýtt. Því skiptir miklu máli að þeim sé skilað rétt,“ segir Óttar og heldur áfram:

„ELKO hefur í nokkur ár boðið viðskiptavinum að koma með gömul raftæki í verslanir undir formerkjunum „Fáðu eitthvað fyrir ekkert“ þar sem við kaupum snjallsíma, fartölvur, leikjatölvur og spjaldtölvur til að gefa þeim nýtt líf í formi endurvinnslu. Í gegnum það ferli greiddum við viðskiptavinum rúmlega 10 milljónir króna fyrir tvö þúsund notuð raftæki á árinu 2020.“

Svona líta nýju endurvinnsluskáparnir í ELKO út. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nýir endurvinnsluskápar í ELKO

ELKO kappkostar í sífellu að gera betur í umhverfismálum og segir Óttar fyrirtækið stefna enn hærra á þessu ári.

„ELKO er til dæmis að bæta aðgengi í verslunum til að auðvelda viðskiptavinum að koma eldri raftækjum í endurvinnslu, með því markmiði að lengja líftíma varanna. Það verður gert með því að verða enn betri í endurnýtingu og endurvinnslu og tryggja að ELKO verði fyrsta val þegar kemur að skilum á notuðum raftækjum. Við kynnum því glöð til leiks nýja endurvinnsluskápa. Með því að setja aukna áherslu á umhverfismál og endurvinnslu notaðra raftækja höfum við tekið endurvinnsluna skrefinu lengra, og hafa verslanir okkar í Lindum og á Akureyri fengið glænýja, rúmgóða og snyrtilega endurvinnsluskápa í anddyrin,“ upplýsir Óttar.

Endurvinnsluskápar bætast svo fljótlega við í ELKO Skeifunni og Granda.

„Í þessum skápum er tekið við smærri raftækjum, rafhlöðum, blekhylkjum, ljósaperum og flúrperum. Við hvetjum því viðskiptavini okkar til að koma þessum hlutum í ábyrga endurvinnslu um leið og þeir kíkja næst í heimsókn í ELKO.“

Heimsmarkmiðin og ELKO

ELKO hefur valið að leggja sérstaka áherslu á fjögur Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna af sautján. Voru þar valin áhersluatriði sem snerta kjarnastarfsemi félagsins hvað mest, til að stuðla að sjálfbærni og ábyrgum viðskiptaháttum.

ELKO leggur áherslu á jafnrétti með jafnlaunavottun og jafnlaunastefnu og styður þannig við Heimsmarkmið 5 um jafnrétti kynjanna.

ELKO leggur áherslu á Heimsmarkmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt með því að hjálpa viðskiptavinum að njóta ótrúlegrar tækni.

ELKO vill halda áfram að draga verulega úr úrgangi með forvörnum, meiri endurvinnslu og endurnýtingu og styðja þannig við Heimsmarkmið 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu.

ELKO styður við Heimsmarkmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum og hefur sett sér loftslagsmarkmið þar sem markmiðið er að draga markvisst úr losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjafna eigin starfsemi félagsins.

Loftslagsmarkmið ELKO eru:

Að minnka myndun úrgangs með meiri endurvinnslu og endurnýtingu.

Að draga úr óflokkuðum úrgangi um 2 prósent á ári til ársins 2010.

Að a.m.k. 90 prósent sorps frá ELKO verði flokkuð árið 2030.

Að veita upplýsingar um árangur og aðgerðir með útgáfu sjálfbærniskýrslu.

Að kolefnisjafna notkun eigin bíla með gróðursetningu trjáa.

Að koma notuðum búnaði í hringrásarkerfið.

Sjá nánar á elko.is