Félagið stendur fyrir viðburðum, fræðslu, veitir ráðgjöf og knýr fram breytingar á lögum og venjum til að gæta jafnvægis og fjölbreytileika innan atvinnulífsins. Félagið var stofnað árið 1999. FKA eru félagasamtök fyrir konur sem eru stjórnendur og leiðtogar í íslensku atvinnulífi. Hvort sem þú ert stjórnandi, leiðtogi, átt eða rekur þitt fyrirtæki – þá áttu heima í FKA ef þú vilt efla þig, styrkja tengslanet og taka þátt í að stuðla að því að efla íslenskt atvinnulíf. Hægt er að skrá sig í félagið á heimasíðunni fka.is þar sem jafnframt eru ýmsar upplýsingar um starfsemina.

Sigríður Hrund Pétursdóttir, formaður FKA.

Til hamingju Ísland

Sigríður Hrund Pétursdóttir er formaður FKA ehf. og rekur fyrirtækið Vinnupallar. Með henni í stjórn eru sex konur úr atvinnulífinu. FKA eru félagasamtök fyrir konur sem eru stjórnendur og leiðtogar í íslensku atvinnulífi. Í dag heiðrum við Viðurkenningarhafa FKA 2022 og er FKA þannig mótandi og leiðandi í íslensku samfélagi. Yfir 1.300 kraftmiklar konur eru í félaginu sem sjá virði í að tengjast til að efla sig sem og aðrar konur og vera hreyfiafl um leið. Heimsfaraldur hefur fært okkur bæði verkefni og gjafir.

Landsbyggðadeildum óx t.d. öllum ásmegin þegar við þurftum að blanda félagsstarfinu í Raf- og Raunviðburði – sem er einstakt og lýsandi fyrir orkuna sem í félaginu býr. Það er gefandi og ánægjulegt að veita viðurkenningar til útvaldra kvenna í dag – heiðrum þær og veitum athygli þeirra för. Það er sameiginlega vegferðin okkar allra. Kraftur kvenna er kraftur samfélagsins og mikilvægt að rækta þá dýrmætu auðlind. Það er bjart fram undan en einungis ef við höfum hugarfarið þannig stillt – viðhorf er nefnilega val. Hugurinn ber okkur hálfa leið, framkvæmdin hinn helminginn. Nýtum kraft kvenna – okkur öllum til gæfu og giftusemi.

Unnur Elva Arnardóttir.

Leiðandi afl í atvinnulífinu

Unnur Elva Arnardóttir er varaformaður FKA og starfar sem forstöðumaður innri og ytri þjónustu hjá Skeljungi. „Ég hef tekið virkan þátt í starfi FKA, fyrst í nefndum og í stjórn frá árinu 2019. Innan stjórnar var ég fyrst í hlutverki gjaldkera, en nú sem varaformaður. Ég tel að það félagsstarf sem Félag kvenna í atvinnulífinu stendur fyrir, sé atvinnulífinu og samfélaginu í heild mjög mikilvægt.

Félagskonur sem tekið hafa virkan þátt í starfi FKA, hafa stóreflt tengslanet sitt og dýpkað tengingu sína við viðskiptalífið. Það má því segja að virkilegur ávinningur sé af virkri og reglubundinni þátttöku á fundum, fyrirlestrum og viðburðum félagsins. Ég hef sjálf haft mikið gagn af tengslanetinu þar sem gildi FKA, framsækni, kunnátta og afl hafa svo sannarlega átt við og ýtt undir mína styrkleika. FKA er leiðandi afl í atvinnulífinu, kröftugt og fjölbreytt þekkingarnet sem er að vaxa sem aldrei fyrr. Vegna heimsfaraldurs finnum við enn betur hve mikilvægt félagastarfið er og ég hvet konur til að vera með í félagsstarfinu.

Edda Rún RAgnarsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gefandi, lærdómsríkt og skemmtileg

Edda Rún Ragnarsdóttir, stjórnarkona í FKA, er innanhússarkitekt og eigandi ERR Design. „Ég gekk inn í FKA eftir að ég stofnaði fyrirtækið mitt ERR Design, innanhússarkitektúr og verkefnastjórnun árið 2010. Áður starfaði ég bæði í London og hér heima á stofu í nokkur ár fyrir eigin rekstur. FKA er risastórt tengslanet og býður upp á alls kyns fræðslu, það var aðalástæðan fyrir því að ég fór í FKA. Kynnast konum í ólíkum greinum, eiga áhugaverð samtöl, sækja fræðslufundi og læra eitthvað nýtt.

Máttur tengslanetsins getur opnað nýjar dyr og jafnvel viðskiptatækifæri, þar sem við bendum á og mælum með konu í starf eða verkefni og kynnum fyrirtækin okkar. Ég tala af reynslu, því ég er svo lánsöm að hafa fengið verkefni í gegnum félagskonur eða þær bent á mig. Síðastliðið vor var ég kosin í stjórn FKA sem hefur verið mér mjög gefandi, lærdómsríkt og skemmtileg. Ég hvet konur til að bjóða sig fram í nefndir eða í stjórn og tengjast þannig enn betur inn í félagið.

Elísabet Tanía Smáradóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Styrkur til framsækni

Elísabet Tanía Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri hjá Hertz, er stjórnarkona í FKA. „Leið mín lá fyrst til FKA árið 2009 en vegferð mín og þátttaka hófst ekki fyrr en 2021 þegar ég ákvað að koma af fullum krafti inn. Bauð mig fram til stjórnar og sit þar í dag með bros á vör. Ég var nefnilega ein af þeim sem taldi fyrirtækjarekstur vera hálfgerða forsendu fyrir félagsvist. Sannarlega er það ekki svo enda er FKA fyrir allar konur sem eru leiðandi/stjórnendur í atvinnulífinu og vilja efla það enn frekar.

FKA fyrir mér er tækifæri til að styrkja sjálfa mig og aðra um leið. Tækifæri til að efla tengslanet og nýta styrk minn og annarra félagskvenna til framsækni. Læra af leiðandi konum í atvinnulífinu og gefa af mér um leið. Nýta ofurkraftinn frá ríflega 1.300 konum sem allar eru ólíkar og þekkingin eftir því. Ég vil leggja mitt af mörkum við að gera félagið enn sterkara með stöðugum umbótum, heilsueflingu og jákvæðum krafti.“

Eydís Rós Eyglóardóttir. MYND/AÐSEND

Veitir vináttu og góða reynslu

Eydís Rós Eyglóardóttir framkvæmdastjóri er stjórnarmaður í FKA og sömuleiðis gjaldkeri félagsins. „Styrkur FKA einkennist af þeim 1.300 konum sem eru skráðar í félagið. Hópurinn er gífurlega fjölbreyttur og spannar stórt aldursbil. Saman leggja félagskonur málefnum kvenna í atvinnulífinu lið, stöndum vörð hver um aðra, miðlum þekkingu og reynslu, sköpum og finnum þau tengsl sem við þörfnumst, en umfram allt jákvæð uppbygging sem nýtist konum í lífi og starfi.

Að starfa með og fyrir FKA hefur fært mér mikla reynslu sem og frábær tengsl sem og vináttu sem ég mun þakka fyrir alla mína ævi. Það er mín upplifun af félaginu að það leitist við að vera með puttann á púlsinum hverju sinni og sé mjög lifandi félag sem allar konur í atvinnulífinu ættu að íhuga að vera partur af sér til ávinnings.“

Samstaða kvenna úr öllum áttum

Katrín Kristjana Hjartardóttir situr í stjórn FKA. „Ég skráði mig í FKA haustið 2020. Tíu mánuðum seinna var ég kosin í stjórn félagsins. Á þeim tíma hef ég vaxið á ljóshraða á vinnumarkaði, hugur minn hefur víkkað og tengslanetið breiðist hratt út líkt og ónefnd veira.

Starfið í FKA er líkt og önnur verkefni í lífinu: Við fáum það sem við leggjum til. Persónulega sóttist ég eftir eigin grósku, ráðabrunni kvenskörunga í Leiðtoga Auði og samveru Framtíðarkvenna. Á þessum tíma hef ég náð þeim markmiðum sem ég lagði upp með og meira til, fyrir það get ég þakkað starfinu í FKA, vinkonum mínum og mentorum.

Þegar litið er yfir farinn veg þá er mér minnisstætt öll góðu samtölin og vilji kvenna til að deila velgengni sinni. Í FKA drögum við lærdóm hver af annarri, hlustum á félagskonur og setjum inn eigin reynslu – þannig eflum við atvinnulífið, með samstöðu kvenna úr ólíkum áttum.

Vigdís Jóhannsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON

Að gera gagn

Vigdís Jóhannsdóttir er stjórnarmaður í FKA en hún er markaðsstjóri Stafræns Íslands. „Það er fátt meira hvetjandi en að upplifa það að gera gagn. Að taka þátt í einhverju eða framkvæma eitthvað sem raunverulega skiptir máli fyrir aðra. Ýta við hlutum sem kalla fram raunverulegar breytingar á lífi fólks. Það þarf ekki að vera stórt. En við getum öll gert eitthvað.

Við höfum ekki öll þolinmæði til að horfa á dropann hola steininn. Þolinmæði er að minnsta kosti ekki einn af mínum helstu kostum en margt smátt gerir eitt stórt. Þess vegna stökk ég á tækifærið að taka þátt í verkefninu Stafrænt Ísland þar sem leiðarljósið er að einfalda líf fólks og fyrirtækja á Íslandi og tryggja öllum jafnt aðgengi að opinberri þjónustu. Það gerist kannski ekki á einni nóttu en áður en við vitum af verðum við búin að breyta Íslandi.

Það er sömuleiðis ástæða þess að ég gaf kost á mér í stjórn FKA. 1.300 konur eru kannski dropar sem hola steina en saman eru þær stórfljót sem geta breytt heiminum.“