„Sýkingar í öndunarfærum eru meðal algengustu sýkinga sem leggjast á menn. Þó að bakteríusýkingar geti valdið hálsbólgu stafar meirihluti hálsbólgutilfella af veirusýkingum. Áætlað hefur verið að 50–90 prósent hálsbólgutilfella hjá fullorðnum og 70 prósent hjá börnum stafi af sýkingum af völdum öndunarfæraveira,“ segir Berglind Árnadóttir, lyfjafræðingur hjá LYFIS/Icepharma.

„Bakteríur eiga hlut að máli í innan við 20 prósent bólgutilfella í koki eða hálseitlum. Ávísun sýklalyfja til meðferðar við hálsbólgu er því ekki alltaf nauðsynleg,“ segir Berglind.

„Í þeim tilfellum sem veirur eiga í hlut ætti hálsbólgan að læknast af sjálfu sér á um það bil viku. Ákjósanleg meðferð við hálsbólgu er því meðferð sem dregur skjótt úr einkennum og orsökum.

Septabene vörurnar frá Krka sótthreinsa munn og háls og draga úr einkennum bólgu og verkja í hálsi.“

Septabene

Septabene, sem framleitt er af Krka, veitir heildstæða meðferð við hálsbólgu. Septabene munnsogstöflurnar koma með sítrónu- og hunangsbragði og munnholsúðinn með mentólbragði. Septabene inniheldur virku efnin benzýdamín hýdróklóríð og cetýlpýridíníum klóríð. Benzýdamín hýdróklóríð er bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID-lyf) með verkjastillandi, bólgueyðandi og staðdeyfandi eiginleika.

Cetýlpýridíníum klóríð er breiðvirkt sýkladrepandi efni.

„Samsetning sýkladrepandi, bólgueyðandi og verkjastillandi eiginleika virku efnanna stuðlar þannig að þríþættri virkni sem gagnast vel til meðferðar við sýkingum og bólgu í efri hluta öndunarvegar,“ upplýsir Berglind.

„Septabene Krka munnsogs-töflurnar og munnholsúðinn eru ætluð til notkunar hjá einstaklingum eldri en 6 ára til staðbundinnar og stuttrar bólgueyðandi, verkjastillandi og sýkladrepandi meðferðar við ertingu í hálsi, munni og tannholdi. Að auki er munnholsúðinn ætlaður til meðferðar fyrir og eftir tanndrátt,“ heldur hún áfram.

„Þegar nota á Septabene við særindum og bólgu í hálsi skal leysa eina munnsogstöflu hægt upp í munninum á 3–6 klukkustunda fresti. Ekki er ráðlagt að nota lyfið strax fyrir eða eftir tannburstun og ekki skal borða eða drekka í að minnsta kosti eina klukkustund eftir inntöku. Þegar munnholsúðinn er notaður skal opna munninn vel, beina úðastútnum að kokinu og þrýsta 1–2 sinnum á úðadæluna og passa vel upp á að halda niðri andanum meðan úðað er.”

Septabene munnsogstöflur og munnholsúði eru sýkladrepandi, bólgueyðandi og verkjastillandi og fást nú án lyfseðils í næsta apóteki. Septabene má ekki nota lengur en í 7 daga. Ef engin áhrif eru greinanleg eftir 3 daga og önnur einkenni en hálsbólga eru til staðar er ráðlagt að leita ráða hjá lækni.

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is. KRK230304 – Mars 2023