Örugg afhending orku er mikilvægasta viðfangsefnið Landsnets en hjá fyrirtækinu starfar úrvals teymi starfsfólks sem hefur lagt mikið á sig undanfarin ár við að halda flutningskerfinu gangandi við mjög erfiðar aðstæður.

Saman getum við flutt fjöll

Hópur lagði á árinu upp í ferðalag, menningarvegferð, þar sem þau horfðust í augu við sig sjálf og hvernig fyrirtæki þau vildu vera.

Valka Jónsdóttir, mannauðsstjóri Landsnets, segir að vegferðin hafi gert fyrirtækið og samstarfsfólk hennar betur til þess fallin að uppfylla loforðin sem Landsnet hefur gefið samfélaginu um örugga og áreiðanlega afhendingu orku.

„Síðustu ár hafa verið mjög krefjandi, ár heimsfaraldurs, heimavinnu, hólfaskiptingar, fjarfunda og framkvæmda sem skapaði krefjandi aðstæður í daglegum rekstri fyrirtækisins.

Á sama tíma var ákveðið að skoða menninguna okkar í ljósi þeirra breytinga sem framundan eru í orkumálum. Við vildum standa fyrir því sem framtíðin krafðist af okkur. Stórar spurningar sem þurfti hugrekki til að svara,“ segir Valka en menning er í hennar huga einn stærsti þátturinn í góðum og eftirsóknarverðum vinnustað.

„Við viljum geta staðið undir miklum væntingum og eigum í meiri samskiptum við viðskiptavini og hagsmunahópa en áður, sem gera auknar kröfur á okkur. Tækninni fleygir áfram með tilheyrandi flækjustigi og það er ekki bara okkar hlutverk, heldur skylda, að vera í stakk búin að takast á við áskoranir framtíðarinnar.

Það er samt svo að mannskepnan getur ekki endalaust bætt á sig vinnu, aukið hraða og bætt gæði án þess að álag og streita fari að gera vart við sig við. Það getur endað illa með alvarlegum streitueinkennum og jafnvel kulnun. Við, sem teymi getum hins vegar bætt okkur endalaust með því að breyta hvernig við vinnum saman, tölum saman, styðjum hvert annað, hvernig við hugsum, hvernig við tökum ákvarðanir, bregðumst við, þroskumst og þróumst. Við vinnum ekki hraðar heldur snjallar og getum með því flutt fjöll.“

Ferðalagið

Það voru einkum tveir drifkraftar sem ráku Landsnet áfram í að fara í þessa vegferð. Annars vegar einlægur vilji til að gera gott betra og viljinn til að gera fyrirtækið að einum besta vinnustað landsins. Það eru miklar breytingar í gangi í orkugeiranum, breytingar sem umbylta því hvernig hann virkar. Því fannst okkur nauðsynlegt að undirbúa fyrirtækið fyrir þessar breytingar og það er hvergi betra að byrja slíkan undirbúning en í menningunni.“

Síðustu tvö ár hefur verið unnið með stjórnendum og starfsfólki að því að gera vinnustaðinn enn betri með uppbyggjandi nálgun á samskipti og verkefni og með áherslu á lærdóm og þroska, gagnsæi og endurgjöf.

„Við leggjum mikla áhersla á aukinn skýrleika og hraða í ákvarðanatöku með það að markmiði að auka virði og minnka sóun sem felst í getgátum um fyrirætlanir og bið eftir ákvörðunum. Á sama tíma er unnið í forgangsröðun verkefna þannig að færri verkefni séu í vinnslu á hverjum tíma.

Síðast en ekki síst má nefna að verið er að innleiða öfluga og faglega breytingastjórnun. Ráðið var í stöðu leiðtoga breytinga til að byggja enn betur undir faglega breytingastjórnun því við hjá Landsneti ætlum að innleiða besta vinnulag, ferla og samskipti ásamt því að takast á við miklar breytingar á ýmsum sviðum sem tengjast öðrum lykilverkefnum,“ segir Valka og bendir á að í dag sé mikil undiralda í samfélaginu.

En til að vita hver staðan er þurfti að taka stöðuna, kortleggja hver menningin væri í fyrirtækinu og var það gert. Allir starfsmenn fengu spurningalista þar sem spurt var hvernig fólk upplifði menninguna eins og hún væri í dag og hvernig fólk vildi hafa menninguna.

„Niðurstaðan var að starfsfólkið vildi breyta menningunni í takt við nýjar og breyttar áskoranir.Mikilvægt var fyrir okkur öll að fara í þessa vegferð. Það er margt sem við þurfum að huga að til að geta tekist á við þær áskoranir. Við þurftum að sýna hugrekki, þora að fara út fyrir þægindarammann, hafa vilja til breytinga og tileinka okkur ný gildi og viðmið. Að auki þurfum við að segja það sem við erum að hugsa á uppbyggilegan máta og spyrjum erfiðra spurninga með virðingu og umhyggju að leiðarljósi,“ segir Valka.

Við höfum verið með vinnustofur með ráðgjöfum þar sem við lærum um hvað vinnustaðamenning er, um ólíka samskiptamáta og æfum okkur í uppbyggilegum samskiptum. Við erum í vinahópum (buddies) þvert á fyrirtækið þar sem við byggjum upp sálfræðilegt öryggi, segjum sögur um hvernig okkur gengur, æfum samskiptin og fáum stuðning og endurgjöf. Við höfum verið með sérstaka stjórnendaþjálfun því yfirmenn þurfa að vera fyrirmyndir og sýna gott fordæmi og byggja þannig upp þá menningu sem við öll stefnum að.

Loks má nefna að við höfum boðið öllu starfsfólki okkar að taka 360° mat þar sem hver og einn starfsmaður fær skýrslu um sjálfan sig byggða á sömu hugsana/hegðunarstílum og fyrirtækið og getur þannig tekið þátt í uppbyggilegri þróun á sjálfum sér og með fyrirtækinu.“

Vegferðinni er svo langt frá því að vera lokið og margar áskoranir fram undan en Valka og hennar fólk er spennt fyrir framtíðinni og ferðalaginu.

„Við viljum vera vel í stakk búin til að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Við ætlum að vera þekkt fyrir að vera forvitin, uppbyggileg, styðjandi og meðvituð.

Til að ná árangri ætlum við að virkja aðra með okkur. Það gerum við með því að hlusta og eiga uppbyggjandi samtöl sem byggja á virðingu og sanngjarnri gagnrýni með jákvæðu viðmóti og heilindum. Hvert og eitt okkar er mikilvægur hluti af því afli sem mun knýja áfram bjarta framtíð Landsnets. Í sameiningu getum við náð óralangt og haft áhrif á samfélagið til góðs.

Á leiðinni munum við eflaust gera mistök en við ætlum að tileinka okkur lærdóminn sem þeim fylgir. Þannig hjálpum hvert öðru að rísa upp og byggjum saman upp rafmagnaða framtíð.“