„Við finnum að með samvinnu er falin mikil hagræðing milli rekstrareininga og að með henni sé ómetanlegur stuðningur aldrei langt undan,“ segir Valgerður María Friðriksdóttir, mannauðsstjóri Festi. Hjá Festi starfa um tvö þúsund manns. Mannauðsteymið þarf því oft að halda mörgum boltum samtímis á lofti til að ýta úr vör hinum ýmsu verkefnum, svo sem fræðslu, ráðningum, viðhaldi vinnustaðamenningar og upplýsingagjöf til starfsfólks.

Innan Festi starfa fimm mannauðsstjórar þar sem hvert og eitt rekstrarfélag er með sinn mannauðsstjóra: móðurfélagið Festi, N1, Krónan, ELKO og Bakkinn vöruhótel. „Við vinnum því náið saman að mannauðsmálum innan félagsins og finnum að Festi græðir mikið á samvinnunni og aðstoð milli rekstrarfélaga,“ segir Valgerður.

Öll græða á samvinnu

Hlutverk mannauðsdeildar Festi er margþætt. „En þau felast einna helst í því að styðja við rekstrarfélög innan félagsins og veita virðisaukandi upplýsingagjöf, ráðgjöf og þjónustu til starfsfólks innan samstæðunnar. Mannauðsdeildin sér einnig um öll verkefni sem tengjast mannauðsmálum fyrir félögin, allt frá ráðningum til starfsloka, ásamt launavinnslu,“ segir Valgerður.

Hún segir markmið mannauðsstjóra Festi vera að bjóða framúrskarandi og eftirsóttan vinnustað þar sem ýtt er undir starfsþróun og heillandi vinnumenningu. „Það væri ekki hægt án samvinnu allra félaga innan samstæðunnar og því hefur sameining mannauðsdeildar í eina heildstæða deild innan Festi meðal annars gert okkur kleift að vinna saman að því að uppfæra og sameina allar okkar stefnur, svo sem mannauðs-, jafnlauna- og jafnréttisstefnur, og að byggja upp rafræna fræðslu meðal starfsfólks okkar sem hefur reynst okkur afar vel.“

Allar upplýsingar í lófanum

Mannauðsdeild Festi hefur á síðustu misserum lagt mikla vinnu í innleiðingu á fræðslu- og samskiptaappi félagsins sem ýtt var úr vör í byrjun þessa árs. „Appinu er einna helst ætlað að halda starfsfólki rekstrarfélaganna upplýstu. Við veitum þar nauðsynlegar upplýsingar, auk þess að stuðla að og veita þjálfun og fræðslu á einum og sama vettvanginum. Stór ávinningur er einnig stytting boðleiða þar sem hægt er að hafa beint samband við til dæmis verslunarstjóra, vaktstjóra eða stöðvarstjóra í hverri verslun eða þjónustustöð fyrir sig, okkur mannauðsstjórana sem og annað samstarfsfólk,“ segir Erla María Sigurðardóttir, mannauðsstjóri Krónunnar.

Snjallforritið er byggt á grunni danska fyrirtækisins Relesys sem sérhæfir sig í stafrænum fyrirtækjalausnum með áherslu á fræðslu og samskipti. „Festi var fyrsta fyrirtækið til að hefja notkun á lausninni hér á landi,“ segir Erla María. Mörg íslensk fyrirtæki hafa sýnt kerfinu og reynslu Festi áhuga frá innleiðingu þess og það sé frábært að sjá áhugann meðal mannauðsfólks hér á landi.

„Vinnan við þróun lausnarinnar hófst innan Festi árið 2020 þar sem hugmyndin var að koma upp fræðslukerfi fyrir starfsfólk samsteypunnar. Hugmyndin þróaðist þó fljótt yfir í sameiginlegt fræðslu- og samskiptakerfi þar sem starfsfólk getur nálgast allar helstu upplýsingar sem snúa að starfinu á einum og sama staðnum og átt í samskiptum við samstarfsfólk, hvar og hvenær sem er,“ segir hún.

Mjög góðar viðtökur

„Nánast allt starfsfólk Krónunnar hefur sótt sér appið, sem telur um þúsund manns og teljast 80% nú virkir notendur. Við erum í skýjunum með viðtökurnar og þennan góða árangur.“

Erla María bætir við að innleiðing lausnarinnar innan Festi hafi verið afar lærdómsríkur tími þar sem mannauðsstjórarnir hafi unnið náið saman að þróun kerfisins innan sinna rekstrareininga. „Við höfum einnig farið saman á vinnustofur í Kaupmannahöfn, þar sem Relesys er með bækistöðvar sínar, og höfum þar fengið reynslusögur frá öðrum erlendum fyrirtækjum sem hafa innleitt þessa lausn innan sinna herbúða. Það hafa verið afar lærdómsríkar og mikilvægar ferðir sem hafa gert teyminu mikið gagn,“ segir Erla María.

Björg Ársælsdóttir, mannauðsstjóri N1, tekur undir með Erlu. „Við getum nýtt okkur tæknina mun betur þegar kemur að mannauðsmálum, þá sérstaklega hvað varðar fræðslu og samskipti,“ segir hún. „Það er gríðarlega mikilvægt að geta miðlað upplýsingum til starfsfólks okkar á handhægan og auðveldan hátt og þar mun appið skipta sköpum. Eins og staðan er í dag er appið á íslensku og ensku og stefnum við að því að pólska og víetnamska verði einnig í boði sem tungumál.“

Hún bendir á að öll nýliðaþjálfun muni fara fram í appinu í formi myndbanda. „Kosturinn við þá boðleið er einna helst sá að auðvelt er að bæta við myndböndum og annarri fræðslu þegar þörf er á, til dæmis þegar innleiða á nýjar þjónustulausnir innan starfsstöðvar. Í appinu getur nýr starfskraftur einnig aflað sér allra nauðsynlegra upplýsinga sem starfinu tengist.“

Nefnir hún til að mynda upplýsingar um velferðarpakka Festi, tækifæri til starfsþróunar og fríðindi í starfi. „Við hlökkum til að þróa þennan vettvang á komandi misserum með dyggri aðstoð mannauðsins okkar sem hefur tekið virkilega vel í lausnina og hjálpað okkur að móta hana að okkar þörfum,“ bætir Björg við.

Velferðarpakkinn vinsæll

Festi leggur veigamikla áherslu á velferð og vellíðan starfsfólks síns, hvetur til heilbrigðs lífernis og stuðlar að jöfnum tækifærum. Björn Másson, mannauðsstjóri ELKO, segir markmið félagsins að starfsfólkinu líði vel, bæði í starfi og utan þess. „Við ýttum því til stuðnings velferðarpakka Festi úr vör í fyrra,“ segir hann.

„Velferðarpakkanum er ætlað að stuðla að bættri andlegri og líkamlegri heilsu og getur allt starfsfólk innan félagsins nýtt sér pakkann. Skiptir þar engu hvort um sé að ræða starfskraft í hlutastarfi eða fullu starfi.“

Innihald velferðarpakkans er margþætt og standa starfsfólki til boða hinir ýmsu styrkir, aðstoð og velferðarþjónusta, svo sem íþróttastyrkir, sálfræðiaðstoð, ráðgjöf sjúkraþjálfara, félagsráðgjafa eða næringarfræðings. „En einnig markþjálfun og ráðgjöf sem snýr að hjónabandi, uppeldi, fjölskyldu eða einelti,“ segir Björn.

Hlynur Þór Þorleifsson, mannauðsstjóri Bakkans vöruhótels, telur að góður stuðningur og hvatning innan vinnustaðar sé lykilatriði þegar kemur að vellíðan og velferð mannauðs. „Öll sem starfa innan samstæðunnar eru í hvívetna hvött til að nýta sér velferðarpakkann þar sem þörf er á,“ segir hann.

„Starfsfólk innan félagsins hefur einna helst sóst í þjónustu sem snýr að bættri andlegri heilsu en einnig er íþróttastyrkurinn vel nýttur sem er ánægjuefni. Markvissar lýðheilsustefnur innan fyrirtækja eru farnar að skipta miklu máli þegar á að laða að sér gott starfsfólk og leitar fólk oft frekar í störf innan fyrirtækja sem huga að slíkum málum,“ segir Hlynur.