Halla, sem kemur úr bankageiranum, segir stöðugt verið að byggja upp ný úrræði fyrir aldraða og fjölskyldur. „Sóltún heima heimaþjónusta var stofnuð 2017 og Sóltún heilsusetur var stofnað síðasta haust, sem er skammtímaendurhæfing fyrir aldraða skjólstæðinga heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu. Við erum ávallt að leita að nýjum tækifærum og lausnum fyrir okkar skjólstæðinga og að mínu mati er þetta gríðarlega spennandi og áhugaverður starfsvettvangur þar sem verkefnin eru ærin,“ segir Halla.

Hjúkrunarrýmum fjölgað

Sóltún er einkarekið fyrirtæki. „Félagið byggir á grundvelli fyrsta einkarekna hjúkrunarheimilisins á landinu, Sóltúni í Reykjavík, sem var stofnað fyrir 21 ári og síðan þá höfum við verið að fjölga þjónustuúrræðum eftir þörfum skjólstæðinga okkar.

Í dag rekum við tvö hjúkrunarheimili, Sólvang í Hafnarfirði með 71 íbúa og Sóltún í Reykjavík með 92 íbúum en þar stefnum við á að fjölga um 60 rými.

Sóltún heilbrigðisþjónusta og dótturfélög skera sig úr því við erum ein um það á landinu að bjóða upp á alhliða þjónustu fyrir aldraða, frá því að þeir þurfa aðstoð við daglegt líf í sjálfstæðri búsetu þangað til þeir þurfa sólarhringsþjónustu á hjúkrunarheimili,“ útskýrir Halla

„Sóltún heima er heimaþjónustan okkar, en þar aðstoðum við aldraða við athafnir daglegs lífs og léttum undir með fjölskyldum við umönnun þeirra á heimili þeirra. Einnig erum við með einstaka styrktarþjálfun, Sóltún heimahreyfingu, þar sem leiðbeinandi mætir heim tvisvar í viku og leiðbeinir við markvissar og sérsniðnar æfingar í dönsku æfingakerfi sem heitir DigiRehab sem er ætlað að draga úr byltuhættu, notkun á hjálpartækjum og bæta styrk og hefur verið notað víða í dönskum sveitarfélögum við frábæran árangur og í okkar þjónustu frá 2017,“ segir hún enn fremur.

Endurhæfing mikilvæg

Hlutfall aldraðra á næstu árum mun aukast gríðarlega og það þýðir aukið álag á heilbrigðiskerfið ef ekkert er að gert, að sögn Höllu. „Á árunum 2022 til 2050 munu einstaklingar 90 ára og eldri fjórfaldast og verða tæplega 8.000 en eru 2.200 í dag og einstaklingar 80 ára og eldri þrefaldast og verða rúmlega 33.000 frá 11.000 í dag. Þarfir og kröfur aldraðra eru að breytast með árunum og meðal annars þarf að bregðast við fjölgun aldraðra með því að fjölga hjúkrunarrýmum fyrir þá sem þess þurfa en einnig draga úr eftirspurn eftir dýrari úrræðum, svo sem hjúkrunarrýmum og spítalaþjónustu. Hrumt og veikburða fólk þarf oftar en ekki meiri heilbrigðisþjónustu en aðrir og þess vegna er endurhæfing mikilvæg. Við förum bæði heim til fólks með heimahreyfinguna okkar en einnig erum við með skammtímaendurhæfingu á Sóltúni heilsusetri á Sólvangi fyrir aldraða.

Sérhæfð dagþjálfun

Þá erum við við með félagslega dagdvöl og sérhæfða dagþjálfun fyrir heilabilaða á Sólvangi í Hafnarfirði sem er mjög eftirsótt þjónusta. Einnig getum við aðstoðað aldraða og fjölskyldur þeirra á heimilum eða hjúkrunarheimilum í gegnum Sóltún heima. Þjónusta Sóltúns heima er algjörlega sniðin eftir þörfum einstaklingsins og fjölskyldunnar. Þjónustan er persónubundin og sniðin eftir því sem fólk vill og þarfnast. Við finnum út saman hvað hentar hverjum og einum, sumir þurfa félagslegt innlit eða viðveru, aðrir aðstoð við matmálstíma, styrktarþjálfun, fylgd til læknis eða aðstoð við böðun svo eitthvað sé nefnt.

Á haustdögum 2022 opnuðum við á Sólvangi skammtímaendurhæfingarúrræði fyrir aldraða í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld. Þar geta skjólstæðingar heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu komið í 4-6 vikur í alhliða endurhæfingu algjörlega niðurgreitt af Sjúkratryggingum. Markmiðið er að styrkja einstaklinginn svo hann þurfi síður á dýrari þjónustuúrræðum að halda og dæmi eru um að skjólstæðingar hafa þurft færri innlit heimahjúkrunar í kjölfar dvalarinnar og orðið félagslega virkari,“ segir Halla.