Alma D. Ívarsdóttir byggingarverkfræðingur sem starfar hjá Mannviti segir að mikilvægt sé fyrir byggingariðnaðinn á Íslandi að huga að orkusparnaði í byggingum þó að orkan okkar sé að mestu leyti endurnýjanleg og ódýr. Einnig segir Alma að ekki sé síður mikilvægt að meta frammistöðu bygginga og tæknikerfa í hönnunarferlinu svo hægt sé að tryggja sem bestu innivistina fyrir notendur húsnæðisins. Með notkun á hermihugbúnaði IDA-ICE er hægt að meta alla þessa þætti í hönnunarferlinu sem skilar sér í betri og hagkvæmari byggingu. Mörg svipuð hugbúnaðarkerfi eru til á markaðinum en IDA-ICE er einn sá nákvæmasti og framþróaðasti á markaðinum í dag og styður vel við þá reynslu og þjónustu sem Mannvit býður upp á, segir Alma.

„Þessi hugbúnaður tekur inn samspil margra dýnamískra þátta sem viðkemur til dæmis stýrikerfum, tæknikerfum, umhverfi, veðurfari, notendum og auðvitað uppbyggingunni á byggingunni sjálfri. Síðan hermir hugbúnaðurinn þessa þætti saman í þeim tilgangi að reikna út til dæmis orkunotkun, orkuramma, varma- og kæliþörf, loftgæði og varmavist yfir eitt ár. Með þessum útreikningum getum við borið saman mismunandi úrlausnir svo að markvissar og fullgildar ákvarðanir séu teknar í hönnunarferlinu á byggingunni og öllum tæknikerfum.

Með því að fara í gegnum þetta ferli getum við stuðlað að hagstæðum orkusparnaði og betra innra umhverfi svo að fólki líði sem best inni í byggingunni. Einnig er hægt að framkvæma dagsbirtuútreikninga í hugbúnaðinum þannig þetta hefur líka nýst lýsingarhönnuðum okkar.“

Hægt að nota líkan úr teikniforritum arkitekta

Hugbúnaðurinn virkar þannig að útbúið er líkan af byggingu og kerfum sem er annaðhvort verið að hanna, eða líkan af eldri byggingu sem á að endurbæta með einhverjum hætti. „Síðan hermir hugbúnaðurinn eftir ytra og innra álagi sem við setjum upp á núverandi hönnun og í kjölfarið getum við metið frammistöðu byggingarinnar. Það eru margir þættir í ytra og innra álaginu sem þarf að taka tillit til þegar byggingin er sett upp í hugbúnaðinn, sem sagt mismunandi byggingarhlutar og efnisval, álag frá notendum, lýsingu, búnaði, tæknikerfi, staðsetningu, umhverfi, veðri og mörgu fleira,“ en hægt er að setja sérstaklega inn íslenskt veðurfar í hugbúnaðinn. Hugbúnaðurinn býður upp á að flytja gögn frá helstu teikniforritum arkitekta, svo að ekki þarf að eyða tíma í að teikna upp bygginguna að nýju þegar nota á hugbúnaðinn.

Reikna út fyrir vistvottunarkerfi bygginga

Með tilliti til útreikninga hugbúnaðarins er hægt að bera saman ýmsar lausnir. „Til dæmis getum við borið saman hvernig gler og/eða sólarskermun við viljum nota með tilliti til sólarálags og orkusparnaðar, en við þekkjum það öll þegar við erum í byggingum sem eru með stóra og marga glugga að þá getur orðið mjög heitt inni. Við getum metið á skilvirkan hátt hvaða gler hentar best við þessar aðstæður og hvernig tæknikerfin þurfa að vera hönnuð til að tryggja góða varmavist við ákveðið álag frá fólki, búnaði og veðri, en þetta er bara brot af því sem við getum gert í hugbúnaðinum,“ segir Alma.

Einnig má nýta hugbúnaðinn til þess að bæta orkusparnað og innivist í eldri byggingum. Alma tekur fram að mikilvægt sé að geta metið alla þessa þætti svo hægt sé að velja hagkvæmustu og bestu lausnina fyrir bestu fjárfestinguna.

Nú hefur Mannvit notað þennan hugbúnað í hálft ár, og segir Alma hann hafa nýst í mörg verkefni, stór sem smá. Mannvit hefur áður notað ýmsan hugbúnað en Alma segir þróunina þar vera hraða. „IDA-ICE hefur verið notaður úti um allan heim, þetta er hugbúnaðurinn sem stendur mest upp úr og styður best við okkar vinnu.“

Annað sem hefur ekki verið nefnt er að hugbúnaðinn nýtist vel við ákveðna útreikninga sem eru nauðsynlegir fyrir ýmis vistvottunarkerfi fyrir byggingar eins og til dæmis BREEAM og Svansvottunina. „Við styðjumst mikið við forritið í okkar vinnu. Núna er til dæmis orðið nauðsynlegt að nota svona hugbúnað til að gera útreikninga fyrir vottunarkerfi sjálfbærra bygginga til að ná sem flestum stigum.“